Ondersteuning 1ste lijn

Hulpverleners en artsen werkzaam op de eerste lijn, die vragen hebben over hun cliënten van 16 tot 65 jaar met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid kunnen terecht bij het Emergoknooppunt.

Sophie Vroemans, Tahnee vlaminck en Giselle Reyes (een team van psychologen en psychotherapeuten) hebben als kerntaken:

  • Advies en coaching: telefonisch via 0471 804 826, elke werkdag 9h-16h30 of via knooppunt@netwerkemergo.be
  • Wegwijsfunctie: ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte doorverwijzing
  • (Vroeg)detectie en screening: Wanneer telefonische coaching onvoldoende is worden een aantal gesprekken ter detectie van mogelijke onderliggende psychische problemen en verdere toeleiding naar hulp aangeboden
  • Ondersteuning in de communicatie tussen zorgverleners via Toeleiding (psy)MDO
  • Snel psychiatrisch consult
  • Vorming & intervisie: op maat of zie overzicht (document)
  • Signaalfunctie: detecteren en signaleren van knelpunten, lacunes, noden in verband met het zorgaanbod in het Emergonetwerk.