Arbeid

 

Binnen Emergo stemmen de partners van zorg regelmatig af met de partners van werk. Er is een samenwerkingsverband uitgewerkt dat momenteel in herwerking is. Meer informatie hierover bij de voorzitter van de werkgroep Arbeid binnen Emergo, Leny Scherlippens

Helemaal onderaan vindt u een overzicht van de partners van arbeid. Op hun websites kan u hun aanbod bekijken.

Binnen het netwerk is er een arbeidscoach - een brugfiguur tussen zorg en werk- actief die werkzaam is bij het Revalidatiecentrum Pastel. De arbeidscoach ondersteunt personen met een gestabiliseerde psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid om stappen te zetten naar betaalde arbeid.

De arbeidscoach biedt coaching in de zoektocht naar werk via trajectbegeleiding. Nadat een betaalde arbeid werd gevonden en opgestart, biedt de arbeidscoach vervolgens een verdere loopbaanbegeleiding (opvolging van de werksituatie en coaching van de leidinggevende).

Er worden voor cliënten geen kosten aangeboden voor deze dienstverlening. De traject- en loopbaanbegeleiding hebben samen een maximumduur van twee jaar.