Familiegroep Emergo-Similes

Het Netwerk Emergo biedt mogelijkheden waarin vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg kansen krijgen met de herstelvisie als belangrijk uitgangspunt. De psychisch kwetsbare persoon participeert aan het proces als evenwaardige partner waarbij de regie bij de cliënt ligt (herstelvisie) en dit in nauwe dialoog met de hulpverleners en naastbetrokkenen (trialoog). Ook familie en naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid participeren dus mee in het ganse netwerk. Ieder netwerk heeft vijf functies met dwarsverbindingen tussen de verschillende functies.

Een uitgebreide uitleg over de opbouw, partners en functies van het netwerk Emergo kan u hier lezen.

De familie(werk)groep wil mee vorm geven aan de familie-/naastenbetrokkenheid in het netwerk Emergo en binnen de verschillende partners van het netwerk en nadenken over de rol die familie/naasten kunnen opnemen in het herstelproces.

Ze richt zich zowel tot patiënten, hulpverleners als familie en naasten uit de regio van Emergo.

De familiewerkgroep stelt zich tot doel:

  • kennismaking met de verschillende partners/organisaties en hun (verantwoordelijke) hulpverleners;
  • familievertegenwoordigers werven, opleiden, inzetten en ondersteunen op alle niveaus;
  • familieparticipatie realiseren op alle niveaus (netwerk, organisaties, afdelingen en casusniveau)

Familiegroep Emergo – Similes komt tweemaandelijks samen
op verschillende locaties in de regio (arrondissement Mechelen en Rupelstreek). De eerstvolgende bijeenkomst gaat door op donderdag 27 juni om 19h30 in De schijf in Mechelen, lijsterstraat2-4, met als thema van zorg naar werk. Marijse bynens (ex-arbeidscoach emergo ) zal daarover komen spreken. Iedereen welkom, bij voorkeur vooraf laten weten aan dirkdca@gmail.com .
Verdere planning:Donderdag 26 september - Het Schoppeke Lier - De herstelvisie - met Jeroen Kleinen (psychiater Sint-Hiëronymus)
En dan, niet: donderdag 28 november in Booms Welkom, zoals eerst voorzien, maar wel:Donderdag 7 november - PZ Duffel - Familie in de zorg - met Ruth Morren (Sint- Hiëronymus) en Joris De Keukelaere (Similes).

Contact: Dirk De Caluwé – 0484 916 252 – dirkdca@gmail.com

Hebt u interesse om vrijwilliger als familievertegenwoordiger te zijn? Je vormt met andere vrijwilligers een team om als familievertegenwoordiger op te treden in één van de werkgroepen van netwerk Emergo of bij één van de partners/organisaties. De familiewerkgroep is je klankbord.
Heb je interesse? Aarzel niet en contacteer de familiegroep Emergo - Similes: Dirk De Caluwé – 0484 916 252 – dirkdca@gmail.com

 

Regiokring Similes

Similes is een organisatie van en voor familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Eén op vier mensen wordt vroeg of laat geconfronteerd met (ernstige) psychische problemen. Indien we ervan uitgaan dat elk van die mensen in een bepaalde (gezins)vorm samenleeft met drie anderen, kan het toch niet anders dat ieder van ons eens in het leven een betrokken partij wordt ?

Similes biedt kansen tot lotgenotencontact. Wie samenleeft met of nauw betrokken is bij het leven van een psychisch kwetsbaar iemand, zit vaak zelf met heel wat vragen. Voor heel wat van deze vragen bestaat er vaak geen pasklaar antwoord. Vaak kunnen zij moeilijk bij anderen terecht en stuiten op onwetenheid en onvoldoende inlevingsvermogen. Tenzij ze in contact komen met lotgenoten.

Het biedt opluchting om ervaringen te kunnen delen met anderen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Lotgenoten wisselen ervaringen, informatie en tips uit. Dit gebeurt in een veilige omgeving. Ieder kan er zijn of haar verhaal kwijt in vertrouwen.

Similes organiseert lotgenotencontact op tal van manieren:

  1. via de website : www.similes.be
  2. via een luister- en advieslijn op 016 244 200 of stuur een mail naar de luistervrijwilligers. Je kan er elke weekdag terecht tussen 10u00 en 12u00. Behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
  3. via de lokale Simileskringen.

Simileskring Mechelen Regionaal organiseert infomomenten en gespreksbijeenkomsten,
meestal op de 3e dinsdag van de maand van 20 tot 22 uur in het AZ Sint-Maarten, Zwartzustersvest 47, 2800 Mechelen.

Contact: Christiane Joos – 0499 185 072 – similes.mechelen@gmail.com

Kringvrijwilliger? Je vormt met enkele andere collega-vrijwilligers een team en verdeelt onderling de taken (organisatie, geschikte sprekers zoeken, logistiek, onthaal, promotie…).
Heb je interesse? Of bruis je van goede ideeën? Aarzel niet en neem contact op!

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
Brochure : Voor familie in de Geestelijke Gezondheidszorg - Samen zorgen we beter

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid stelt met trots zijn nieuwste brochure voor, 'Voor familie in de Geestelijke Gezondheidszorg: samen zorgen we beter'.

Met de verspreiding van deze brochure wil het Familieplatform GG drie doelstellingen bereiken :

- Trialoog stimuleren: het gesprek aangaan tussen cliënt, familielid en hulpverlener

-  Sensibiliseren van familie rond zorg voor hun familielid en zelfzorg

-  Informeren van familie rond het thema beroepsgeheim

De brochure is makkelijk te bestellen via de website.

Op deze website kan je eveneens een interview bekijken dat Ria Van Den Heuvel (voorzitter van het Familieplatform) had met psychiater Dirk De Wachter.