Geinterneerden

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft voorzien in de oprichting van de schakelteams internering. Doelstelling van deze schakelteams is de doorstroom van geïnterneerden naar maatschappelijke integratie te faciliteren, dit zowel vanuit de strafinstellingen als vanuit de zorgvoorzieningen. De basisfilosofie waarop het schakelteam zich baseert is: “regulier waar het kan, specifiek waar het moet”. 
In Vlaanderen zijn er drie schakelteams internering: één in Antwerpen & Limburg, één in Oost- & West-Vlaanderen en één in Vlaams-Brabant & Nederlandstalig Brussel.
Voor de regio van Emergo is Annelies De Vliegher de aanspreekpersoon en heeft haar uitvalsbasis vanuit PZ Duffel.