Preventie

Binnen Emergo zijn er een aantal preventiewerkingen actief. Een beknopt overzicht van het aanbod vindt u op de website van oggpa.

SUïCIDEPREVENTIE

De werking rond suïcidepreventie binnen CGG De Pont maakt deel uit van de werking op Vlaams niveau. Meer informatie over suïcidepreventie vindt u op de website van zelfmoord1813.

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Meer informatie over de eerstevolgende tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenbegeleiders in Mechelen vindt u hier.

TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE

De werking rond tabak-, alcohol- en drugpreventie draagt mee de werking van VAD en VIGEZ uit. 
Op provinciaal niveau worden deze werkingen op mekaar afgestemd, samen met ook de werking van de 3 LOGO’s binnen de provincie Antwerpen, binnen PREVIA (preventie in Antwerpen). Dit wordt ondersteund door de dienst welzijn van de provincie Antwerpen.