Vrije tijd en ontmoeting

Binnen onze regio is er een ruim vrije tijdsaanbod. Het is echter niet altijd even duidelijk hoe en wat, en wie waar terecht kan. We willen de brug maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid naar dit reguliere vrije tijdsaanbod. Momenteel werken we aan een cartografie die in 2018 op deze website gepubliceerd zal worden (oplijsting per gemeente en thema, met links naar het aanbod per organisatie). Via deze lijst kunnen begeleiders het volledige aanbod en up-to-date gegevens vinden en doorspelen aan hun cliënten of er samen met hen naartoe gaan.

We willen inzetten op kwartiermaken binnen onze regio: een plek ‘vrijmaken’ in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, waar ze zichzelf mogen zijn en net als iedereen kunnen deelnemen aan een activiteit maar ook gewoon een koffie kunnen drinken en ‘de ander’ kunnen ontmoeten. Want, niet zozeer de (vrije tijds-)activiteit op zich maar wel het gevoel van erbij te horen en elkaar te ontmoeten is belangrijk voor het herstelproces. Ontmoeting zorgt voor betekenisgeving. Anderzijds is het van belang de buurt te betrekken bij wat er in de zorginstellingen gebeurt.

Op het Netwerkforum van 6 oktober 2017 werd het thema kwartiermaken in de kijker gezet .  We gingen dieper in op de methode en bestaande praktijken van kwartiermaken waarbij vooral de goede voorbeelden in de verf werden gezet. En dat het boeiend was, kan je hier herbeleven.

In samenwerking met de Vlaamse werkgroep Kwartiermaken (o.l.v. Peter Dierinck en ondersteund door de VVGG) organiseren we op dinsdag 5 juni 2018 een denknamiddag in Boom, rond ruimte creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Lees hier meer.

 Overzicht in de regio

Dagactiviteiten centrum ’t Vlot Mechelen

T. 015/41.35.14 • GSM: 0498/904.661

Ontmoetingshuis De Passant duffel

T. 015/30.46.54 • GSM: 0498/904.660

Het Klaverblad ontmoetings- en activiteitencentrum Duffel

Klimop Activiteitencentrum Duffel

T. 015 30 49 42

Buddywerking

Contactgegevens

Herstelacademie

Contactgegevens