Emergoknooppunt
0471 804 826 knooppunt@netwerkemergo.be

Hulpverleners en artsen werkzaam op de eerste lijn, die vragen hebben over hun cliënten van 16 tot 65 jaar met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid kunnen terecht bij het Emergoknooppunt.

Sophie Vroemans, Tahnee Vlaminck en Giselle Reyes (een team van psychologen en psychotherapeuten)  hebben als kerntaken:

  • Telefonisch advies en coaching: elke werkdag tussen 9 en 16u30
  • Wegwijsfunctie: ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte doorverwijzing
  • (Vroeg)detectie en screening: Er kunnen een aantal gesprekken aangeboden worden ter detectie van mogelijke psychische problemen om verder naar gepaste hulp toe te leiden
  • Ondersteuning in de communicatie tussen zorgverleners
  • Snel psychiatrisch consult
  • Vorming & intervisie: op maat en zie overzicht hieronder
  • Signaalfunctie: detecteren en signaleren van knelpunten, lacunes, noden in verband met het zorgaanbod in het Emergonetwerk.