Waarom doen we aan welzijnspromotie ?

De aandacht in onderzoek, samenleving en praktijk gaat nog steeds hoofdzakelijk naar curatie en zorg. Hierbij wordt sterk ingezet op interventies die slechts op een deel van de bevolking gericht zijn . Wat ook logisch is, want 1 op de 3 Vlamingen vanaf 15 jaar, geeft aan last te hebben van psychische problemen ( zoals angstproblemen, depressie en slaapproblemen).

Vooral vrouwen, jongvolwassenen, laagopgeleiden en inwoners van steden staan sterk onder druk.  18% van de Vlaamse bevolking wordt hierbij geconfronteerd met ernstigere psychische problemen. Suïcide is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen. Het aantal emotionele problemen en het gebruik van ‘psychoactieve geneesmiddelen’ is bovendien de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Het gebruik van antidepressiva is verdubbeld en er worden tot 7 keer meer stimulantia gebruikt.

Het gaat dus niet zo goed met de geestelijke gezondheid van de Vlaming. En dan hebben we het alleen nog maar over geestelijke gezondheid!

Je goed in je vel voelen is echter MEER dan alleen maar niet geestelijk ‘ongezond’ zijn.
Je goed voelen gaat ook om “WEL-zijn” en optimaal kunnen functioneren. 

Iemand voelt zich goed in zijn/haar vel :

  • Wanneer positieve gevoelens (geluksgevoel, levenstevredenheid, …) aanwezig zijn.
  • Wanneer je een doel kan stellen in het leven,  en kan werken aan persoonlijke groei en zelfrealisatie.
  • Wanneer je een vanuit een positieve visie op andere mensen, de samenleving kan begrijpen, eraan wil bijdragen en je erin thuis kan voelen

Wanneer mensen zich goed voelen op deze 3 componenten , functioneren ze optimaal en spreekt Huppert et al (2011) van ‘floreren’. Volgens diezelfde mevrouw Huppert en haar onderzoekers (2011) blijkt echter slechts 18% van de bevolking zich “echt optimaal in zijn/haar vel te voelen”.

Werken aan een “Goed in je vel gevoel” (mentaal welzijn) en veerkracht ( = een gezonde balans leren vinden in de confrontatie met dagelijkse problemen en negatieve levensgebeurtenissen) is dus belangrijk voor iedereen! 

Wie zich goed voelt kan zijn talenten ontplooien, gaat beter om met de dagelijkse stress en negatieve levensgebeurtenissen. Die kan ook productief en vruchtbaar werken en engageert zich graag in de gemeenschap.

Had je al te maken met ‘geestelijke ongezondheid’ of niet. Dit doet er niet toe. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze regio zo optimaal mogelijk kan (blijven) functioneren!