Naar een welzijnspromotieplan voor onze regio

  • Werkgroep welzijnspromotie : de uitwerking van het welzijnspromotieplan wordt gevoed, getest en (uit)gedragen door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de ganse regio. De werkgroepleden, evenals hun organisaties en netwerk, treden op als ambassadeurs en klankbord. Ze bieden een inbedding en structureel draagvlak voor het welzijnspromotiewerk in onze regio.

          Meer informatie over deze werkgroep vind je ook terug onder Werkgroep Functie 1

 

  • Goede praktijken in onze regio : via het welzijnspromotieplan wensen we te werken aan een betere uitwisseling tussen actoren en sectoren, en bredere zichtbaarheid van goede praktijken die inzetten op welzijn en veerkracht. 

 

  • Digitaal platform : het bouwplan voor meer welzijn in onze regio heeft zijn platform gekregen op een eigen website "Veerkrachtige regio Emergo". Deze is zeker een bezoekje waard!

 

  • Innovatietraject(en) : naast het leren van en bouwen op reeds bestaande goede praktijken, wensen we aandacht te hebben voor eventuele hiaten en onderbenutte opportuniteiten in welzijnspromotie. We hebben aandacht voor extra-kwetsbare doelgroepen en thema's zoals jongvolwassenen, diversiteit, kansarmoede, ... en gaan op zoek naar manieren om hier contextspecifiek aan welzijnspromotie te kunnen doen.