Hoe werk je aan welzijnspromotie ?

Door te werken aan de promotie van welzijn en veerkracht op meerdere dimensies:

 • Individu : manieren waarop jij en je onmiddellijke omgeving kunnen werken aan welzijn en veerkracht.
 • Omgeving : stimuleren tot een beleid en hieraan gekoppelde acties in werk- , school-  en leefomgeving dat mensen in hun streven naar welzijn en veerkracht ondersteunt.
 • Samenleving :  stimuleren tot een lokaal en bovenlokaal politiek beleid dat mensen in hun streven naar welzijn en veerkracht ondersteunt. 

Door te werken aan promotie van welzijn en veerkracht via diverse kanalen:

 • Beleid : Advisering en bewustmaking van beleidswerkers om aandacht te hebben voor welzijn en veerkracht in hun werkingen en organisaties : voeden tot visievorming en uitzetten van actiepunten.
 • Onderzoek : Medewerking aan en voeling houden met  wetenschappelijke onderzoek rond het thema welzijn, geluk en veerkracht binnen leef-, werk- en leerwereld van iedereen.
 • Binnen eigen werkveld : Bouwen aan samenwerking met meerdere disciplines en partners in de geestelijke gezondheidszorg. Naast curatie, en preventie ook aandacht vragen voor belang van maatschappelijk aanpak van bevordering van geestelijke gezondheid en welzijnspromotie.
 • Buiten eigen werkveld : Werken aan promotie van welzijn, geluk en veerkracht bij iedereen, gaat verder dan de geestelijke gezondheidzorg. We bouwen bruggen met andere sectoren in de samenleving (scholen, sociaal-cultureel veld, bedrijfswereld, …)

Door te werken aan promotie van welzijn en veerkracht via verschillende methoden:

 • Netwerken: Welzijnspromotie is het overtuigen en breed verspreiden (“promoten”) van de idee dat werken aan de bevordering van welzijn van iedereen nuttig en zelfs noodzakelijk is. 
 • Samenwerken : Welzijn en veerkracht bevorderen in een ganse samenleving, doe je samen. 
 • Educatie : je biedt een platform waar samen geleerd en gedeeld kan worden. Delen van goede praktijken, methodieken, kennis, ervaringen, …
 • Beeldvorming : Door aandacht te vragen voor welzijnspromotie, maak je ieders kwetsbaarheid voor welzijn en geluk bespreekbaar. Je vraagt maatschappelijke aandacht voor thema’s die inzetten op meer veerkracht bij iedereen : bvb. Praten over gevoelens, Neen durven zeggen, verdraagzaamheid en dankbaarheid, dat het best OK is om de lat ook al eens niet te hoog te willen/kunnen leggen, …