Wonen

Project wooncoach

Heel wat psychisch kwetsbare mensen hebben het moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden of te behouden. Het is een structureel probleem. Verschillende uitsluitingsmechanismen zorgen er voor dat heel wat onder hen onterecht op straat belanden. Om uit deze cirkel te geraken hebben ze veel steun, positieve hulpbronnen en een sterke omkadering van bovenaf nodig. Deze ontbreken echter in de meeste gevallen.

Om deze reden werd binnen het EMERGO netwerk een nieuw project wooncoach opgestart bij het CAW.

Het doel van dit project bestaat uit het begeleiden, ondersteunen en coachen van bewoners/cliënten die het niet lukt om zelfstandig hun huishouden te runnen. Het gaat om hulp bij structuur aanbrengen in hun dagelijks ritme, het huishouden organiseren,  algemene woonvaardigheden ontwikkelen, …. Cliënten en coach bepalen samen hoe zij dit aanpakken.

De mobiele woonbegeleiding heeft als doel een ontwikkelingsproces op gang te brengen bij de mensen. We ondersteunen en begeleiden mensen bij het ‘wonen’, waarbij de cliënt zelf huurt, eigenaar is of in grote mate zelfstandig kan wonen.

De wooncoach komt, afhankelijk van het begeleidingsplan/stappenplan, wekelijks of per twee weken bij de vrager thuis met een maximum termijn van 6 maanden. Belangrijk is dat bij de cliënt wel de mogelijkheid tot ontwikkeling zit, anders is het traject voor de hulpverlening.

Om de doelstellingen van mobiele woonbegeleiding te realiseren is samenwerken noodzakelijk. Voor dit project wordt er samengewerkt met Huizen van Beschut Wonen, Mobiel team (langdurige psychiatrische thuisverpleging), Pastel en het CAW (Woonbegeleiding). 

Wens je cliënten aan te melden ?

Dit kan bij Peter Horemans en bij Polle Polfliet:
Peter Horemans, Wooncoach :Peter.Horemans@cawboommechelenlier.be en 0492 136 165 en 015/695.695 (onthaal CAW Boom Mechelen Lier) op    
Dinsdags: 13:00 uur – 17:00 uur  , Donderdags: 09:00 uur – 17:00 uur ,Vrijdags: 09:00 uur – 17:00uur 

Polle Polfliet, Teamverantwoordelijke Wonen 

GSM: 0485 56 46 71 / Tel : 015/695.695 (onthaal CAW Boom Mechelen Lier) 

Email: Polle.Polfliet@cawboommechelenlier.be

Beschut wonen Este

Mechelen 015/26.14.79 • Duffel 015 30 47 95

PVT Schorhaegen

Duffel 015/30.82.50 • Heist o/d berg 015/22.88.94