Netwerktafel

Aanmelding:

Hulpverleners en artsen kunnen terecht bij het emergoknooppunt voor advies, coaching, doorverwijzing, (vroeg)detectie en screening. Als er na intensieve begeleiding door het knooppunt geen afstemming tussen de betrokken partners gevonden wordt, beslist het knooppunt om deze casus op een netwerktafel te brengen. 

Gehanteerde criteria:

  • complexe casussen waarbij na bemiddeling door het Knooppunt doorverwijzing vastloopt.
  • terugkerende lacunes in het zorgaanbod.
  • regulier zorgoverleg via b.v. een (PSY)MDO biedt geen uitkomst
  • We vinden het belangrijk dat de betrokken persoon toestemming geeft om zijn/ haar problematiek op een netwerktafel te bespreken. Alleen in uitzonderlijke situaties (bv. bij zorgmijders) kan de casus anoniem besproken worden.

Bedoeling:

Samen naar oplossingen zoeken voor de vastgelopen situatie.  De thema’s die besproken worden op de netwerktafel worden regelmatig teruggekoppeld aan het netwerkcomité. Deze methodiek wordt continu opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Afhankelijk van de casus kunnen de deelnemers variëren. Bij voorkeur medewerkers op beleidsniveau (teamcoördinatoren, personen met mandaat m.b.t. inclusie).