Snel psychiatrisch consult
Contacteer Emergoknooppunt 0471 804 826

Wat?

 • Een snelle psychiatrische screening (binnen maximaal 2-tal weken) ter ondersteuning van het Emergoknooppunt.
 • De huisarts contacteert het Emergoknooppunt:
  •  Wanneer hij/zij therapeutisch vastloopt
  • Waarbij medicamenteus advies en aanpassing van het beleid noodzakelijk is
  • Wanneer hij/zij een diagnostische vraag heeft 
 • Het psychiatrisch consult houdt geen blijvend engagement in. Indien een follow-up door een psychiater aangewezen is, wordt dit teruggekoppeld en door het Emergoknooppunt verder opgenomen. 
 • De psychiater schrijft geen verzekerings- of arbeidsongeschiktheidsattesten uit.
 • Er wordt geen uitgebreide diagnostische testing aangeboden.
 • Het is geen crisisconsult. Het gaat eerder om inadequaat, niet levensbedreigend gedrag dat kan escaleren indien er geen psychiatrische inschatting gebeurt.

Procedure:

 • Aanvragen voor een snel psychiatrisch consult verlopen uitsluitend via het Emergoknooppunt mits toestemming van cliënt en verwijzer.
 • Het Emergoknooppunt verduidelijkt de hulpvraag van cliënt en verwijzer en staat in voor een gerichte en weloverwogen doorverwijzing naar de psychiater.
 • Het Emergoknooppunt of de huisarts geeft een gerichte verwijsbrief mee: relevante voorgeschiedenis, medicatieschema, huidige situatie en hulpvraag.
 • De psychiater koppelt zo snel mogelijk telefonisch terug naar de huisarts.