(Vroeg)detectie & screening

Het Emergoknooppunt biedt maximum vijf gesprekken aan ter detectie van onderliggende psychische problemen (met bijzonere aandacht voor de leeftijdsdoelgroep 16 - 25 jaar).

De inhoud van dit aanbod varieert afhankelijk van de noden van de  verwijzer en de cliënt: psychologische screening (bijvoorbeeld diagnostische inschatting, psychotische kwetsbaarheid), psycho-educatie, oriëntering en toeleiding,... 

Het betreft geen crisisinterventie of psychotherapeutische gesprekken op lange termijn. 

Het Emergoknooppunt houdt de casus wel vast tot er een warme overdracht plaatsvindt.