Evenementen

7/05/2019

Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders

Suïcidaliteit vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie mensen door zelfmoord en vinden er meer dan 30 zelfmoordpogingen plaats (Epidemiologisch rapport 2017, VLESP).

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest...

11/02/2019

Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik voor partners binnen het Emergo Netwerk.

TIM overleg of het overleg Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik is een intervisie voor partners uit het Emergo netwerk. Partners kunnen anoniem een casus brengen waarbij het gebruik van 1 of meerdere middelen een centrale plaats neemt en bovendien belangrijke impact heeft op verschillende levensdomeinen en op ...

22/09/2018

Postacademische vorming "Samenwerken bij de ondersteuning van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag"

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen. Dat uit zich vaak in "moeilijk verstaanbaar...