Postacademische vorming "Samenwerken bij de ondersteuning van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag"

22/09/2018
09u30 tot 13u


Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen. Dat uit zich vaak in "moeilijk verstaanbaar gedrag".

Hulpverleners die het gevoel hebben niet juist te weten hoe deze cliënten in te schatten, wat zij best wel of niet zeggen of doen. Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en men gaat op zoek naar 'méér' over deze mensen. Wat kan je thuis aanpakken ? Wanneer opnemen ? Wie kan je bellen voor meer info ? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken ?

De postacademische module 'Samenwerking bij de ondersteuning van moeilijk verstaanbaar gedrag' richt zich naar artsen (in het bijzonder huisartsen en psychiaters), mobiele teams in de GGZ of in de zorg voor mensen met een beperking, medewerkers van CAW's, zorg voor personen met een handicap, GGZ en aanverwante sectoren.

Doelen van de postacademische module :

  • je meer handelingsbekwaam voelen in het omgaan met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • eenzelfde taal spreken (tussen professionelen)
  • samenwerken en gedeelde netwerkzorg afstemmen
  • alle gedrag is communicatie, leren adequaat communiceren met mensen uit deze doelgroep
  • onderliggende verbanden zien

Het inhoudelijke programma, inschrijvingsprocedure, deelnameprijs, locatie en andere praktische informatie kan je terugvinden in de folder die als bijlage aan dit bericht werd toegevoegd!

Deze vorming gaat door op 7 zaterdagvoormiddagen te starten vanaf 22 september 2018. Telkens van 09u30 tot 13u. Je wordt verwelkomd op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen - Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.