Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik voor partners binnen het Emergo Netwerk.

11/02/2019
9h30-11h30

Locatie
op wisselende locatie

TIM overleg of het overleg Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik is een intervisie voor partners uit het Emergo netwerk. Partners kunnen anoniem een casus brengen waarbij het gebruik van 1 of meerdere middelen een centrale plaats neemt en bovendien belangrijke impact heeft op verschillende levensdomeinen en op het algemeen welzijn van de cliënt en diens directe omgeving.  De casussen worden d.m.v. de Asking Around methodiek besproken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van expertise en uitwisseling van informatie en nieuws uit het netwerk. Signalen, drempels en hiaten van partners uit het netwerk worden door het Emergoknooppunt verzameld en gesignaleerd. 

Wanneer vindt TIM plaats:

Het TIM overleg vindt maandelijks plaats op maandag van 9u30 tot 11u30.
In 2019 wordt er op de volgende data en locaties samengekomen:

·       14 januari: WGC Wel en Wee

·       11 februari: De Sleutel

·       11 maart: PAAZ Bonheiden

·       1 april: CGG De Pont

·       6 mei: Mobiel team 2A

·       3 juni: CGG De Pont

·       Zomervakantie

·       9 september: Straathoekwerk

·       7 oktober: Mobiel Team 2B

·       4 november: PAAZ Mechelen

·       2 december: CAW

Hoe deelnemen aan het TIM overleg:

Partners die een casus willen brengen of een overleg willen bijwonen, sturen een e-mail naar knooppunt@netwerkemergo.be of telefoneren naar 0471/804 826 ten laatste een week voor het overleg waaraan ze willen deelnemen.  

Het TIM overleg is een open intervisie. Dit betekent dat partners geen lange termijn engagement moeten aangaan maar de mogelijkheid hebben om eenmalig een casus te komen bespreken.