Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders

7/05/2019
9h30-16h30


Suïcidaliteit vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie mensen door zelfmoord en vinden er meer dan 30 zelfmoordpogingen plaats (Epidemiologisch rapport 2017, VLESP).

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën.

PROGRAMMA

In deze tweedaagse vorming op 7 en 14 mei In CGG Andante (herculusstraat 17 in Antwerpen) reikt de suïcidepreventiewerking van de CGG's enerzijds een theoretisch kader aan rond suïcide, anderzijds zal er concreet gewerkt worden rond enkele praktische topics:

-  Hoe kan je signalen herkennen ?

-  In welke mate kan je het risico op suïcide inschatten ?

- Gesprekstechnieken: hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon ?

- Interventie- en verwijsmogelijkheden

- Crisisinterventie

- Eigen gevoelens/attitude van de begeleider

- Opvang en begeleiding van suïcidepogers en nabestaanden na zelfdoding

Om de vorming voldoende interactief te maken, komen videofragmenten, groepsdiscussies, rollenspelen en casussen aan bod.  Hierbij trachten de lesgevers telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen.

PRAKTISCH

Voor wie ?

Sleutelfiguren van suïcidale personen en nabestaanden na zelfdoding: CAW-hulpverleners, slachtofferhulp, ziekenhuispersoneel van PZ, PAAZ en spoedafdeling, liaisonpsychiatrie AZ, OCMW, thuisgezondheidszorg, mobiele (crisis) teams, ...

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Dit creëert een forum waar men een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen kan delen.

Kostprijs ?

€ 110/ deelnemer inclusief broodjeslunch. Inschrijving is definitief na overschrijving!

Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

* Bij annulatie van deelname minder dan twee weken op voorhand, wordt er geen terugbetaling voorzien.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met Jo Tambuyzer (Suïcidepreventiemedewerker CGG De Pont) of Charlotte Aertsen (Coördinator suïcidepreventiewerking CGG Andante).

Jo Tambuyzer - 015 42 08 32 of jo.tambuyzer@cggdepont.be

Charlotte Aertsen - 03 620 10 20