Netwerk Emergo  / Herstel

ERVARINGSDESKUNDIGHEID

OPWEGG met EMERGO

 

Wat?

OPWEGG (ontmoeting participatie werkgroep ervaringsdeskundigheid geestelijke gezondheid) is een initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen. Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan.  

Doelstellingen zijn:

  • Beleidsparticipatie: stem geven aan, spreekbuis zijn van cliënten binnen de GGZnetwerken en voorzieningen
  • Herstelgericht werken: ervaringskennis op zulke wijze hanteren en verdiepen dat het kan uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid.
  • Dialoog en uitwisseling van ervaringen met andere betrokkenen, van elkaar leren, prikkelen en zo nieuwe initiatieven ontwikkelen
  De afgelopen jaren hebben in onze provincie ook verschillende lokale initiatieven rond ervaringsdeskundigheid concreet gestalte gekregen:
    • Er zijn ED’s aan de slag in de mobiele teams van Antwerpen, bij Beschut Wonen Este, ...ook als vrijwilliger werken er een aantal in Pastel, PVT, CGG, ...
    • De HOP-werking in PC Bethanië in Zoersel
    • De Adviesgroep Netwerk Kempen
  De Opwegg werkgroepen (op provinciaal en op regionaal gebied) zoeken naar verbinding tussen deze verschillende initiatieven. Tevens is er intervisie voor ervaringsdeskundigen op het maandelijks tot tweemaandelijks overleg.   In 2019 stopte de ondersteuning , o.a. wegens een hervorming van de overlegplatforms. Na een tijdelijke onderbreking van de Opwegg Emergo werking is er een minimale ondersteuning vanaf september via het Vlaams patiëntenplatform. In het verleden was er een ook infopunt herstel. We zoeken hoe we deze minimaal terug kunnen invullen. Meer info volgt asap. Voorlopig kan u terecht bij de netwerkcoördinator Vicky Van Dooren voor meer informatie. Binnen het netwerk werd gewerkt aan een visietekst rond ervaringsdeskundigheid. Deze visietekst kan u hier nalezen: Visietekst ED binnen Emergo

Herstelacademie

Dit is een introtext
Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.