Buddywerking Mechelen

Bij Buddywerking brengen we een buddy ( = een vrijwilliger) in contact met een deelnemer.

Wie kan deelnemen aan de buddywerking ? Personen die langdurig psychische moeilijkheden ervaren en hierdoor in sociaal isolement zijn geraakt.

In deze werking houden we rekening met de verwachtingen van deelnemer én buddy: leeftijd, geslacht en woonplaats, maar ook gedeelde interesses, persoonlijkheidskenmerken, rookgedrag, beschikbaarheid, ... . We zoeken naar de juiste match tussenbeiden. Als 't klikt tussen deelnemer en buddy, wordt een onderlinge overeenkomst gesloten. Daarna kunnen zij als duo op stap. Op regelmatige basis (ongeveer om de 2 à 3 weken) doen zij samen een leuke activiteit in vrijetijdssfeer. Zoals: samen sporten, naar het theater of de bioscoop gaan, iets gaan drinken, samen nieuwe dingen ontdekken, ...

Met Buddywerking werken we aan kansen om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Een juiste klik tussen deelnemer en buddy is daarom zeer belangrijk. Omdat de vraag naar buddy's groter is dan we kunnen aanbieden, zijn er momenteel heel wat wachtende deelnemers.

Omdat juist die klik tussen twee mensen zo belangrijk is, kunnen we nieuwe (wachtende) deelnemers niet echt duidelijk vertellen wanneer zij met een buddy op stap zullen kunnen gaan. Telkens er een nieuwe buddy (vrijwilliger) instroomt, bekijken we welk profiel van de wachtende deelnemers het beste aansluit bij het profiel van deze buddy. Wanneer een nieuwe kandidaat deelnemer zich aanmeldt bekijken we hoe hij/zij vanuit de eigen krachten reeds stappen zou kunnen zetten. We informeren en bieden zo een opstapje naar het vrijetijdsaanbod in onze regio. Bvb. De herstelacademie, Vormingplus regio Mechelen, ...

Voor onze buddy-vrijwilligerswerking werken we structureel samen met SAMANA. Zij doen screeningsgesprekken met kandidaat vrijwilligers. Verder organiseren we  samen met SAMANA evaluatiegesprekken, intervisiemomenten en waarderingsmomenten voor buddy's, bijeenkomsten voor wachtende deelnemers, bekendmakingsacties, ...