OPWEGG

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheidszorg

Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan. 

De afgelopen jaren hebben in onze provincie ook verschillende lokale initiatieven rond ervaringsdeskundigheid concreet gestalte gekregen:

 • Er zijn ED’s aan de slag in de mobiele teams van Antwerpen
 • De HOP-werking in PC Bethanië in Zoersel
 • De Adviesgroep Netwerk Kempen

De OGGPA-werkgroep zoekt naar verbinding tussen al deze initiatieven en neemt nu het initiatief om een intervisie voor ervaringsdeskundigen op te starten.

Doelstellingen:

 • Beleidsparticipatie: stem geven aan, spreekbuis zijn van cliënten binnen de GGZnetwerken en voorzieningen
 • Herstelgericht werken: ervaringskennis op zulke wijze hanteren en verdiepen dat het kan uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid. 
 • Dialoog en uitwisseling van ervaringen met andere betrokkenen, van elkaar leren, prikkelen en zo nieuwe initiatieven ontwikkelen (sneeuwbal-effect)

Wij zoeken mensen 

 • met een psychische kwetsbaarheid;
 • met GGZ-ervaring die een fundamentele impact heeft (gehad) op het leven;
 • die ideeën hebben op wat kan bijgedragen tot het herstelproces
 • die ervaringen van lotgenoten kennen;
 • die afstand kunnen nemen van hun persoonlijk verhaal
 • die gemotiveerd zijn om zich in te zetten in het kader van hun leerproces
 • die samen voorstellen kunnen formuleren vanuit een constructieve houding van samenwerking

Er wordt ook gezorgd voor een goede afstemming en verbinding met de werkgroep HOZ van hulpverleners.

Het is belangrijk dat leden zich maandelijks kunnen engageren. Om een dynamische uitwisseling mogelijk te maken is het aantal plaatsen beperkt.

Meer weten?
Neem contact op met Jana De Beul: 03 609 33 44 of jana.debeul@oggpa.be

OP WEGG met Emergo

Wat?

OPWEGG ontmoeting participatie werkgroep ervaringsdeskundigheid geestelijke gezondheid is een initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen.

Door wie?

OP WEGG wordt gedragen door een groep van gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten willen inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstel ondersteunende zorg.

Voor wie?

 • Personen met een psychische kwetsbaarheid
 • Familie en context
 • Hulpverleners
 • Studenten
 • Organisaties

Kathy Van Lindt - Ervaringswerker OPWEGG - regio Mechelen 
Gsm: 0468 307 346
kathy.vanlindt@oggpa.be