Terugblik op Studiedagen

Terugblik op Studiedagen "Zorgen met Kleur" van 9 en14 december 2017
Cultuursensitieve Zorg binnen de GGZ

Op zaterdag 9 en donderdag 14 december 2017 vonden in het Scheppersinstituut te Mechelen en het PZ Duffel studiedagen plaats over cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg. Zij droegen de titel ‘Zorgen met Kleur’. Een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, vormde de rode draad doorhen het ganse programma. Om die reden waren beide studiedagen volledig gratis. Een duidelijk signaal dat iedereen recht heeft op betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

De ervaring leert ons namelijk, dat mensen met een etnisch-culturele achtergrond die ook een psychische kwetsbaarheid bezitten, vaker de weg niet kunnen vinden naar de juiste zorg. Hierdoor haken zij sneller af.

In totaal namen een 180-tal geïnteresseerden deel aan deze studiedagen. Het publiek was zeer divers. Vooral de professionals uit de GGZ waren goed vertegenwoordigd. Hiernaast mochten we ook heel wat nieuwsgierigen uit diverse sociale organisaties en scholen verwelkomen.

Een uitgebreid programma verspreid over 2 dagen. In de voormiddag werden plenaire lezingen aangeboden over volgende onderwerpen:

  • het horizontaal diversiteitsbeleid van de stad Mechelen;
  • hoe kan een biomedisch model verruimd worden naar een bio-psycho-medisch model;
  • het ontmoeten van mensen vanuit de herstelvisie;
  • islamitische visies op mensen met een psychische kwetsbaarheid en hoe kijken moslims naar psychische kwetsbaarheid;
  • het kruispuntdenken dat rekening houdt met de verschillende dimensies en elementen die de identiteit van een persoon bepalen;
  • drempels die de arts ervaart bij het helpen van Marokkaanse patiënten met psychische problemen;
  • interculturele competenties uitgedaagd binnen deze wereld-in-verandering adhv het PEACE-model;
  • Mind-Spring, een psycho-educatief en groepsgericht programma voor vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.

Op 14 december werden 's namiddag al deze onderwerpen verder uitgediept in interactieve workshops.

Tijdens de middagpauze werd een netwerkmoment voorzien met zeven diversiteitsstandjes, waar deelnemers kennis konden maken met organisaties die hun goede praktijken voorstelden of organisaties waar men voor advies en ondersteuning terecht kan en dit in een gezellige sfeer bij een heerlijke verse muntthee en Marokkaanse koekjes gemaakt door de vrouwen van vzw Karama.

De deelnemers vertrokken tevreden naar huis met heel wat antwoorden, maar evenzeer met meer vragen en nieuwsgierigheid naar een vervolg. De opzet was dus zeer geslaagd, dankzij een sterke samenwerking en een breed netwerk van Emergo, vzw Sharaf, Pangg 0-18, OverKop Mechelen, Stad Mechelen, Netwerk Cultuursensitieve Zorg, Agentschap Integratie en Inburgering, Kom op tegen Kanker en Provincie Antwerpen.