Presentiewerking

Presentiewerking
in verenigingen waar armen het woord nemen

Door de vermaatschappelijking van de zorg, vinden meer en meer mensen met een ‘psychische kwetsbaarheid ‘hun weg naar de ontmoetingsmomenten in armoedeorganisaties.  

Daarnaast is het leven in armoede gekenmerkt door een opeenstapeling van stressfactoren, die mensen  extra kwetsbaar maken voor psychische problemen. Armoede-organisaties geven expliciet aan dat ‘psychische kwetsbaarheid’ meer en meer op de voorgrond is komen te staan in hun werking.

De armoede-organisaties zorgen voor een laagdrempelig onthaal, waar mensen in armoede elkaar en andere vrijwilligers kunnen ontmoeten, en waar zij een luisterend oor vinden. Tevens proberen deze organisaties door te verwijzen naar andere diensten, indien dit nodig is. De drempel naar geestelijke gezondheidszorg is echter vaak nog té hoog, en de medewerkers / vrijwilligers hebben niet altijd de tijd én de ervaring om in gaan op psychologische / psychosociale moeilijkheden.

Om hier op in te spelen, is Netwerk Emergo vanaf september gestart met het ‘presentieproject’ .

De presentiewerker is aanwezig/ present tijdens de ontmoetingsmomenten van de organisaties. 

Deze laagdrempelige aanspreekbaarheid en vertrouwdheid vormen een grote meerwaarde voor de bezoekers. Hieruit ontstaan verschillende gesprekken; zowel in groep, als individueel, over ‘mooie momenten, over  ‘kleine bekommernissen, of over ‘grotere moeilijkheden’, eenmalig of met een verdere individuele (aanklampende) opvolging (bijvoorbeeld in kader van een mogelijke doorverwijzing). Er wordt heel hard op maat, en samen met de bezoekers gewerkt. Het zijn de bezoekers die aangeven waar de prioriteiten liggen.

De concrete invulling verschilt van organisatie tot organisatie, en is tot stand gekomen, in samenspraak met de coördinatoren en de bezoekers van de verschillende organisaties.

De afgelopen maanden is er in 4 gemeenten ( Mechelen, Lier, Heist-op-den Berg en Puurs) ondersteund. Vanaf April nog in Mechelen en Lier. 

Mechelen:

De Lage Drempel

Presentie tijdens het ontmoetingsmoment op maandagnamiddag,

In oktober-november ging er 5-delige vormingsreeks door rond  ‘omgaan met stress’.

Vanaf februari is gestart met een 2-wekelijkse praatgroep gebaseerd op de principes uit o.a.  ‘geweldloze communicatie’ (woensdagvoormiddag)

Steun op maat (project ‘opvoedingsondersteuning’ van de Lage Drempel)

Presentie tijdens het verstelatelier (2-wekelijks op dinsdagvoormiddag).

Ondersteuning bij de 6- wekelijkse intervisies voor de buddy’s-Vrijwilligers

De Keeting

Presentie tijdens het ontmoetingsmoment op vrijdagvoormiddag.

Lier: in 'ons gedacht'

Vormingen en praatgroepen,

In januari-februari was er 3-delinge vorming rond communicatie en krachten

Vanaf maart is er een 2-wekelijkse open praatgroep (op vrijdagnamiddag).

Meer info bij sonny.verspreet@cggdepont.be