Actualisatie kandidatenregister komt eraan bij Volkswoningen Duffel

In elk oneven jaar actualiseert Volkswoningen Duffel zijn kandidatenregister.

Dit wil zeggen dat alle kandidaten die ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning in de periode voor september  2018 in de loop van de tweede helft van maart een brief krijgen waarop ze moeten antwoorden.

Het is heel belangrijk dat ze antwoorden op deze brief. Geen antwoord betekent schrapping op de kandidatenlijst en verlies van huurpremie!

Volkswoningen Duffel vraagt aan de kandidaten de gegevens die zij hebben na te kijken, qua gezinssamenstelling, adres, telefoon nummer, GSM nummer, email adres alsook de aangeduide keuzes.

Het is ook belangrijk dat, als er een contact persoon is, dat ook de gegevens van deze contactpersoon worden doorgegeven.

Volkswoningen Duffel vraagt aan alle begeleiders van kandidaten om extra alert te zijn in deze periode zodat dit ook opgevolgd wordt.

Het is immers van erg groot belang dat de kandidaat die u begeleidt ingeschreven kan blijven.

Indien u herover vragen hebt kan u terecht bij

Ann De Proft

                           Secretariaat-Onthaal

                           Kandidatenbeheer

                          T +32 (0) 15 30 79 94                         

                          E  ann.deproft@volkswoningenduffel.be