Lancering EersteLijnsPsychologische functie voor volwassenen (ELP)
vacatures voor zelfstandige psychologen en orthopedagogen

Enige tijd geleden werd reeds bekend gemaakt dat er terugbetaling zal komen voor psychologische sessies. De invoering van de ELP's moet als een eerste stap in de goede richting beschouwd worden. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 april in de regio Emergo een terugbetaling mogelijk is van 4 sessies bij een psycholoog of orthopedagoog. De eerste sessie is een verkennend gesprek of een soort intake. De 3 volgende sessies wordt er hulp geboden onder de vorm van bvb psycho-educatie. Eventueel kan er nog een reeks van 4 sessies aangeboden worden. Max. 8 dus in het totaal. Dit enkel voor milde problematieken zoals depressie, angst en alcoholafhankelijkheid. Binnen Emergo is er ondertussen een stuurgroep opgericht. We zullen zoveel mogelijk de eerste lijnspsychologen verdelen over de verschillende regio's binnen Emergo. De eerstelijnszones zijn daarbij een uitgangspunt. Er is ook samenwerking met de kringen (in oprichting).
In dit kader werft netwerk Emergo zelfstandigen aan om deze sessies te geven. Onze Overheid hanteert daarbij een strikte timing. Voor 11 februari dient u zich kandidaat te stellen. In bijlage vindt u de vacature.