Doelgroep

We werken aan een betere GGZ voor de doelgroep volwassenen in het werkingsgebied van GGALIMERO. Onze doelgroep omvat alle personen van 16 tot 65 jaar met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg (van preventieve tot gespecialiseerde), inclusief specifieke doelgroepen zoals personen met verslavingsproblematiek en personen die geïnterneerd zijn. We vormen een netwerk dat continue verbindingen maakt en onderhoudt met de eerstelijnsdiensten en andere sectoren. We vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie, werken intensief samen en  ondersteunen mekaar en sturen onze zorg bij, uitgaande van de noden van de cliënt, recente wetenschappelijke inzichten en de beschikbare middelen. We nemen een signaalfunctie op naar de overheid in verband met lacunes en knelpunten in het zorgaanbod. Op die manier werken we samen met de cliënt en zijn omgeving aan herstel.