Leden van het netwerk

Het netwerk is als volgt georganiseerd:

De functievoorzitters koppelen de acties terug op het netwerkcomité tot bekrachtiging of bijsturing. Er wordt zoveel mogelijk in consensus beslist. Onder functiewerkgroepen ressorteren evt. werkgroepen; er kunnen ook ad hoc werkgroepen worden samengeroepen, zoals i.v.m. het gemeenschappelijk dossier)
 

Het netwerk is als volgt georganiseerd:

Leden van het Emergoforum

Op het netwerkforum wordt de werking (algemene en/of bepaalde deelwerkingen) afgetoetst bij de partners.  .

Leden van het netwerkcomité

Het netwerkcomité bekijkt de aftoetsingen van het Emergoforum en bekrachtigd deze of stuurt ze bij. 

Werkgroepen

Verschillende werkgroepen kaarten belangrijke thema's aan.