Leden van het Emergoforum

In het kader van de deelname aan het door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid erkende experiment op basis van het artikel 107 van de Ziekenhuiswet, hierna “Project 107” genoemd, worden de volgende partners betrokken:

 1. Psychiatrische Ziekenhuis Duffel
 2. Este (Beschut Wonen (BW hierna genoemd), activering, psychiatrische thuiszorg (PTZ hierna genoemd))
 3. PVT Schorshaegen (Duffel en Heist op den Berg)
 4. CGG De Pont
 5. AZ Sint Maarten
 6. AZ Imelda, Bonheiden
 7.  AZ  Heilig Hart, Lier
 8. Sint Jozef Kliniek, Bornem 
 9. AZ Heilige Familie, Reet
 10. De huisartsen, waaronder wijkgezondheidscentra
 11. SEL-TOM, Mechelen
 12. CAW Boom Mechelen Lier
 13. OCMW’s (sociale huizen), met woonzorgcentra en dienstencentra
 14. Twee vertegenwoordigers namens de personen met psychische kwetsbaarheid gelinkt aan Op Wegg of UilenSpiegel
 15. Twee vertegenwoordigers namens de familieleden van personen met psychische kwetsbaarheid, gelinkt aan Similes en/of Familieplatform 
 16. OGGPA (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen)
 17. Schakelteam internering
 18. Riziv-conventie De Sleutel, Mechelen
 19. LOGO Mechelen
 20. Vertegenwoordiger uit de ‘woonsector’, Volkswoningen Duffel
 21. VDAB
 22. GTB Vlaanderen
 23. De Ploeg 
 24. Mutualiteiten (gezinshulp, familiehulp,….)
 25. KansArmoedeNetwerk (KAN) 
 26. Sportclubs, hobbyclubs,….
 27. Kringwinkels…
 28. Iedere burger

Deze partners maken samen deel uit van het netwerkforum en nemen deel aan één of meerdere werkgroepen. Op het netwerkforum wordt de werking (algemene en/of bepaalde deelwerkingen) afgetoetst bij de partners en worden reacties  meegenomen tot bijsturing in het netwerkcomité.  De functievoorzitters koppelen de acties terug op het netwerkcomité tot bekrachtiging of bijsturing. Er wordt zoveel mogelijk in consensus beslist.