Leden van het netwerkcomité

Het netwerkcomité bestaat uit de volgende leden:

 1. Psychiatrische Ziekenhuis Duffel
 2. Este (Beschut Wonen (BW hierna genoemd),
  activering, psychiatrische thuiszorg (PTZ hierna genoemd))
 3. PVT Schorshaegen
  Duffel en Heist op den Berg
 4. CGG De Pont
 5. AZ Sint Maarten
 6. SEL-TOM
  Mechelen
 7. CAW Boom Mechelen Lier
 8. OCMW Mechelen
 9. Twee vertegenwoordigers namens de personen met psychische kwetsbaarheid gelinkt aan Op Wegg of UilenSpiegel
 10. Twee vertegenwoordigers namens de familieleden van personen met psychische kwetsbaarheid, gelinkt aan Similes en/of het Familieplatform
 11. OGGPA
  Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen
 12. Schakelteam internering
 13. Riziv-conventie De Sleutel
 14. Volkswoningen Duffel