Werkgroepen

Introtekstje over de werkgroepen..

Ga naar de vergaderdata >

Werkgroep Familie

Werkgroep Functie 1

Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling.

Werkgroep F1A : Opvolging netwerk en planning van acties rond Welzijnspromotie en preventie.

Voor meer informatie kan u terecht bij An Krols.

Werkgroep F1B : Opvolging activiteiten inzake vroegdetectie, screening en diagnosestelling. Opvolging werking en organisatie van het Emergoknooppunt.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mia De Becker

Werkgroep Functie 2

Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen.


Werkgroep F2A: Opvolging van het mobiel crisisteam.

Voor meer info kan u terecht bij Rita Vervaet of Jan Hoerée

Werkgroep F2B : Opvolging van het mobiel team Emergo.

Voor meer info kan u terecht bij Roel Storms of Sylvie De Vuysere

Werkgroep Functie 3

Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie.
Om deze functie vorm te geven hebben we 4 subwerkgroepen opgericht. 
Voor meer info kan u terecht bij Leny Scherlippens.

Werkgroep Functie 4

"intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is”
Voor meer info kan u terecht bij Katrien Hendrickx.

Werkgroep Functie 5

Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is".
Voor meer info kan u terecht bij Kristina Verhoye en Sylvie De Vuysere (co-voorzitters).

Werkgroep Crisiszorgpad

Werkgroep Toegankelijkheid en Zorgcontinuïteit

Werkgroep Mentale beperking

Voor de doelgroep dubbeldiagnose geestelijke gezondheid en mentale beperking hebben we een extra aanbod inzake crisis. Daarenboven is er een outreach team van deskundigen die de reguliere werkingen (mobiele teams, diensten VAPH, CAW,…) komen ondersteunen op casusniveau en teamniveau.  

Geïnterneerden

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft voorzien in de oprichting van de schakelteams internering. Doelstelling van deze schakelteams is de doorstroom van geïnterneerden naar maatschappelijke integratie te faciliteren, dit zowel vanuit de strafinstellingen als vanuit de zorgvoorzieningen. De basisfilosofie waarop het schakelteam zich baseert is: “regulier waar het kan, specifiek waar het moet”. 

In Vlaanderen zijn er drie schakelteams internering: één in Antwerpen & Limburg, één in Oost- & West-Vlaanderen en één in Vlaams-Brabant & Nederlandstalig Brussel. Voor de regio van Emergo is Kaat Vanthuyne de aanspreekpersoon en heeft haar uitvalsbasis vanuit PZ Duffel. 
Om deze werking op te volgen is er een stuurgroep opgericht .

Na detentie

meer info