Regio

Het werkingsgebied beslaat het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek. We stemmen ons werkingsgebied af op de nieuwe eerste lijnszones en zal er in de loop van 2019 uitzien zoals afgebeeld in de bijlage.  

 

Regio