Netwerk Emergo  / Realisaties

Verslaving

Deze pagina is nog in opbouw. Later volgt meer nieuws!

Multiteam 2800

Het multiteam 2800 is een outreachend team dat zich richt tot zorgwekkende zorgmijders met een psychische kwetsbaarheid en waarbij het behoud van de sociale woning onder druk komt te staan.

Samenwerking Zorg en Werk

Deze pagina is nog in opbouw. Meer nieuws volgt later.

Welzijnspromotie

Van oktober 2016 tot oktober 2018 werd binnen het Emergo netwerk ingezet op de uitwerking van een Welzijnspromotieplan. Welzijnspromotie valt binnen de doelstelling functie 1a, namelijk het promoten van aandacht voor algemene veerkracht en preventie binnen de GGZ.

Presentiewerking

Door de vermaatschappelijking van de zorg, vinden meer en meer mensen met een ‘psychische kwetsbaarheid ‘hun weg naar de ontmoetingsmomenten in armoedeorganisaties. De presentiewerker is aanwezig/ present tijdens de ontmoetingsmomenten van de organisaties.
Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.