Netwerk Emergo  / Realisaties

Verslaving

Deze pagina is nog in opbouw. Later volgt meer nieuws!

Multiteam 2800

Deze pagina is nog in opbouw. Meer nieuws volgt!

SAMENWERKING ZORG EN WERK

Deze pagina is nog in opbouw. Meer nieuws volgt later.

WELZIJNSPROMOTIE

Van oktober 2016 tot oktober 2018 werd binnen het Emergo netwerk ingezet op de uitwerking van een Welzijnspromotieplan. Welzijnspromotie valt binnen de doelstelling functie 1a, namelijk het promoten van aandacht voor algemene veerkracht en preventie binnen de GGZ.  Het tot stand gebrachte welzijnspromotieplan wordt nog steeds uitgedragen door verschillende partners van het Emergo netwerk, maar ondertussen actief getrokken vanuit het LOGO Mechelen.  

Wat is welzijnspromotie en waarom is het belangrijk erop in te zetten ?

  De aandacht in onderzoek, samenleving en praktijk gaat nog steeds hoofdzakelijk naar curatie en zorg. Hierbij wordt sterk ingezet op interventies die slechts op een deel van de bevolking gericht zijn . 1 op de 3 Vlamingen vanaf 15 jaar, geeft aan last te hebben van psychische problemen ( zoals angstproblemen, depressie en slaapproblemen).Vooral vrouwen, jongvolwassenen, laagopgeleiden en inwoners van steden staan sterk onder druk.  18% van de Vlaamse bevolking wordt hierbij geconfronteerd met ernstigere psychische problemen. Suïcide is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen. Het aantal emotionele problemen en het gebruik van ‘psychoactieve geneesmiddelen’ is bovendien de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Het gebruik van antidepressiva is verdubbeld en er worden tot 7 keer meer stimulantia gebruikt.Het gaat dus niet zo goed met de geestelijke gezondheid van de Vlaming. En dan hebben we het alleen nog maar over geestelijke gezondheid!   Je goed in je vel voelen is echter MEER dan alleen maar niet geestelijk ‘ongezond’ zijn. Je goed voelen gaat ook om “WEL-zijn” en optimaal kunnen functioneren.    Iemand voelt zich goed in zijn/haar vel :
  • Wanneer positieve gevoelens (geluksgevoel, levenstevredenheid, …) aanwezig zijn.
  • Wanneer je een doel kan stellen in het leven, en kan werken aan persoonlijke groei en zelfrealisatie.
  • Wanneer je een vanuit een positieve visie op andere mensen, de samenleving kan begrijpen, eraan wil bijdragen en je erin thuis kan voelen.
  Wanneer mensen zich goed voelen op deze 3 componenten , functioneren ze optimaal en spreekt Huppert et al (2011) van ‘floreren’. Volgens diezelfde mevrouw Huppert en haar onderzoekers (2011) blijkt echter slechts 18% van de bevolking zich “echt optimaal in zijn/haar vel te voelen”.Wie zich goed voelt kan zijn talenten ontplooien, gaat beter om met de dagelijkse stress en negatieve levensgebeurtenissen. Die kan ook productief en vruchtbaar werken en engageert zich graag in de gemeenschap. Had je al te maken met ‘geestelijke ongezondheid’ of niet. Dit doet er niet toe. Werken aan een “Goed in je vel gevoel” (mentaal welzijn) en veerkracht ( = een gezonde balans leren vinden in de confrontatie met dagelijkse problemen en negatieve levensgebeurtenissen) is dus belangrijk voor iedereen! Dat is inzetten op welzijnspromotie.  

Waartoe leidde het welzijnspromotieplan van het netwerk Emergo ?

Via een werkgroep welzijnspromotie ontstonden partnerschappen in samenwerking rond promotie en preventie in de GGZ met minder voor de hand liggende organisaties en verenigingen. Zo werden er binnen verschillende gemeenten promotieacties naar de brede bevolking opgezet door samenwerkingen met Vormingsplus, Natuurpunt, Openbare bibliotheken, Secundaire scholen, Basiseducatie, Huis van de mens, Agentschap integratie en inburgering, ... In samenwerking met LOGO Mechelen en Vormingsplus regio Mechelen werd een inspiratiegids uitgewerkt. Hierin werden goede praktijken uit de regio verzameld en tips, initiatieven en contactgegevens meegegeven voor het opzetten van je eigen initiatieven rond welzijnspromotie.

Hoe kan je mee helpen inzetten op welzijnspromotie en meer preventie ?

 

Presentiewerking

Dit is een intro text voor presentiewerking
Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.