Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

30/06/2021

VACATURE: Thuisbegeleider (80% - 100%) in het bezit van een diploma verpleegkunde of bachelor in de humane wetenschappen met relevante klinische ervaring

Info afdeling
Het Mobiel Crisisteam werkt ambulant en intensief, door kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat aan te bieden in de thuisomgeving van de cliënt, voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is, het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Outreachend werk wordt verzekerd tussen 8u en 20u. Continuïteit van zorg wordt beoogd 7 dagen op 7. Naar aanleiding van uitbreiding van de mobiele teams ten voordele van de ambulante zorg aan ouderen en zorgmijders zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse in en ervaring met het werken met deze doelgroep is een troef.
Omschrijving
Je opdracht - Je begeleidt cliënten met een acute psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving door middel van huisbezoeken - Je werkt in een multidisciplinair team, participeert aan teamvergaderingen waarbij je observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.
Profiel
Je bent cliëntgericht - Je bent cliënt- en herstelgericht: je ziet de patiënt als spilfiguur in zijn behandeling en je bent actief in het bevorderen van zijn autonomie. Je gaat samen met de cliënt op zoek naar de beste oplossing voor het probleem en het versterken van zijn mogelijkheden. - Je hebt een systemische/contextuele kijk en beschouwt het reeds aanwezige netwerk als een belangrijke partner. - Je werkt samen met de cliënt een crisisplan uit en maakt een zorgdossier op. Je volgt de cliënt individueel op aan de hand van gepersonaliseerde doelstellingen en werkpunten. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt. - Je brengt alle levensdomeinen van de cliënt aan bod. - Je hebt kennis van het GGZ-aanbod en kan de cliënt hierover informeren.
Je bent teamgericht - Je bent een teamspeler en je ondersteunt je collega’s in moeilijke situaties. - Je communiceert op een professionele manier (duidelijk, gestructureerd, bereid tot het geven en ontvangen van feedback). - Je bent assertief en draagt constructief bij aan een goed samenwerkingsklimaat. - Je bent voor het team de spilfiguur in het verstrekken van de zorg aan de toegewezen cliënten. - Je deelt je beroepservaring en –kennis met de andere teamleden en bevordert zo mee de deskundigheid bij je collega’s. Je bent organisatie-/netwerkgericht - Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van artikel 107 en draagt actief bij aan de uitbouw van de vermaatschappelijking van de zorg. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met het professioneel en niet professioneel netwerk van de cliënt. Wanneer er nog geen netwerk is bouw je dit samen met de cliënt uit. Vereiste vaardigheden - Je hebt kennis van psychopathologie, je kan snel een crisissituatie inschatten en je interventies daarop afstemmen. - Je hebt kennis van methodieken en gespreksvoering voor het hanteren van crisissituaties en interventies. - Je bent vertrouwd met crisisinterventieplannen, kan goed onderhandelen en adequaat handelen in crisissituaties. - Je bezit probleemoplossend vermogen, je kan conflicten hanteren en prioriteiten stellen in stressvolle situaties. - Je verslaggeving voldoet aan inhoudelijke en vormelijke vereisten, je kan relevante digitale tools hanteren. - Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden. - Je beschikt over een eigen wagen (vergoeding dienstverplaatsingen conform wettelijke tarieven). Vereiste attitude - Je staat voor een beroepsethiek gebaseerd op de deontologische code van je discipline. - Je kan denken en handelen vanuit de context van de cliënt en zijn netwerk en je kan dit in vraag stellen. - Je bent bereid om outreachend en aanklampend te werken. - Je toont respect en interesse voor diversiteit van personen en ideeën binnen je team en voert teamwork hoog in het vaandel. - Je bent hartelijk, betrokken en positief ingesteld. - Je bent integer, betrouwbaar en tactvol. - Je werkt accuraat en gedisciplineerd. - Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen functioneren bespreekbaar. - Je bent stressbestendig en straalt rust uit bij verhoogde werkdruk. - Je bent flexibel in denken en handelen en kan je gemakkelijk aanpassen in snel wisselende situaties. - Je kan zelfstandig werken. - Je bent bereid tot bijscholing, intervisie, supervisie. - Je bent bereid te werken op weekdagen tussen 8u en 20u, met Duffel als uitvalsbasis.
Ons aanbod - Een contract van onbepaalde duur (80% - 100%) - Een inhoudelijk uitdagende functie in een boeiend evoluerende sector - Een stimulerende werkomgeving waar “zin in zorg” troef is - Inspraak in het dienstrooster
Solliciteer voor
15-7-21
Contactpersoon
Dirk Stroobants
Telefoon
0475 94 21 50
Email
upcd.vacature@emmaus.be
30/06/2021

VACATURE: Het Mobiel Crisisteam EMERGO zoekt een Licentiaat / master in de (klinische) psychologie voltijds/deeltijds (minimum 75%)

Info afdeling
Het Mobiel Crisisteam werkt ambulant en intensief, door kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat aan te bieden in de thuisomgeving van de cliënt, voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is, het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Outreachend werk wordt verzekerd tussen 8u en 20u. Continuïteit van zorg wordt beoogd 7 dagen op 7. Naar aanleiding van uitbreiding van de mobiele teams ten voordele van de ambulante zorg aan ouderen en zorgmijders zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse in en ervaring met het werken met deze doelgroep is een troef.
Omschrijving
Je opdracht - Je begeleidt cliënten met een acuut psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving door middel van huisbezoeken en netwerkoverleg. - Je werkt in een multidisciplinair team, participeert aan teamvergaderingen waarbij je observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt. - Je ondersteunt medewerkers in het tot stand brengen van diagnostische hypotheses, in het formuleren van therapeutische doelstellingen en het kiezen van therapeutische interventies. - Je zorgt voor het opvolgen van wetenschappelijke evoluties en de vertaling ervan naar de praktijk.
Profiel
Je bent cliëntgericht - Je bent patiënt- en herstelgericht: je ziet de patiënt als spilfiguur in zijn behandeling en je bent actief in het bevorderen van zijn autonomie. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar de beste oplossing voor het probleem en het versterken van zijn mogelijkheden. - Je hebt een systemische/contextuele kijk en beschouwt het reeds aanwezige netwerk als een belangrijke partner.- Je werkt samen met de cliënt een crisisplan uit en maakt een zorgdossier op. Je volgt de cliënt individueel op aan de hand van gepersonaliseerde doelstellingen en werkpunten. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt. - Je brengt alle levensdomeinen van de cliënt aan bod. - Je hebt kennis van het GGZ-aanbod en kan de cliënt hierover informeren.
Je bent teamgericht - Je bent een teamspeler en je ondersteunt je collega’s in moeilijke situaties. - Je communiceert op een professionele manier (duidelijk, gestructureerd, bereid tot het geven en ontvangen van feedback). - Je bent assertief en draagt constructief bij aan een goed samenwerkingsklimaat. - Je bent voor het team de spilfiguur in het verstrekken van de zorg aan de toegewezen cliënten. - Je deelt je beroepservaring en –kennis met de andere teamleden en bevordert zo mee de deskundigheid bij je collega’sJe bent organisatie-/netwerkgericht - Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van artikel 107 en draagt actief bij aan de uitbouw van de vermaatschappelijking van de zorg. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met het professioneel en niet professioneel netwerk van de cliënt. Wanneer er nog geen netwerk is bouw je dit samen met de cliënt uit.
Vereiste vaardigheden - Je hebt kennis van psychopathologie, je kan snel een crisissituatie inschatten en je interventies daarop afstemmen. - Je hebt kennis van methodieken en gespreksvoering voor het hanteren van crisissituaties en interventies. - Je kan een toepasbaar en relevant instrumentarium uitbouwen voor risicotaxatie en testdiagnostiek. - Je kan op indicatie een psychodiagnostische test afnemen en hiervan verslag maken voor eventuele partners. - Je bent in staat om actuele relevante wetenschappelijke literatuur aan te reiken aan collega’s en hen te ondersteunen in de vertaling en toepassing ervan in de praktijk. - Je bent vertrouwd met crisisinterventieplannen, kan goed onderhandelen en adequaat handelen in crisissituaties. - Je bezit probleemoplossend vermogen, je kan conflicten hanteren en prioriteiten stellen in stressvolle situaties. - Je bent vertrouwd met de FACT-methodiek (of bereid je hier op korte termijn in te verdiepen). - Je verslaggeving voldoet aan inhoudelijke en vormelijke vereisten, je kan relevante digitale tools hanteren. - Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden. - Je beschikt over een eigen wagen (vergoeding dienstverplaatsingen conform wettelijke tarieven).Vereiste attitude - Je staat voor een beroepsethiek gebaseerd op de deontologische code van je discipline. - Je kan denken en handelen vanuit de context van de cliënt en zijn netwerk en je kan dit in vraag stellen. - Je bent bereid om outreachend en aanklampend te werken. - Je toont respect en interesse voor diversiteit van personen en ideeën binnen je team en voert teamwork hoog in het vaandel. - Je bent hartelijk, betrokken en positief ingesteld. - Je bent integer, betrouwbaar en tactvol. - Je werkt accuraat en gedisciplineerd. - Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen functioneren bespreekbaar. - Je bent stressbestendig en straalt rust uit bij verhoogde werkdruk. - Je bent flexibel in denken en handelen en kan je gemakkelijk aanpassen in snel wisselende situaties. - Je kan zelfstandig werken. - Je bent bereid tot bijscholing, intervisie, supervisie. - Je bent bereid te werken op weekdagen tussen 8u en 20u, met Duffel als uitvalsbasis.
Aanbod
Meer weten? Neem contact met Dirk Stroobants, coördinator, op 0475 94 21 50.
Solliciteer voor 15-7-21
Contactpersoon
Dirk Stroobants
Telefoon
0475 94 21 50
Email
upcd.vacature@emmaus.be
30/06/2021

VACATURE: Medewerker (m/v) voor het mobiele team 2B (thuisbegeleider) 80-100%

Info afdeling
Naar aanleiding van uitbreiding van de mobiele teams ten voordele van de ambulante zorg aan ouderen en zorgmijders zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse in en ervaring met het werken met deze doelgroep is een troef.
Omschrijving
Functieomschrijving
m.b.t. de cliënt - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en zijn professioneel en niet professioneel netwerk. Wanneer er nog geen netwerk is, bouw je dit samen met de cliënt uit. - Je volgt enerzijds de cliënt individueel op aan de hand van eigen doelstellingen en werkpunten. Anderzijds is er ook de  samenwerking met het netwerk volgens een vraag-gestuurde  aanpak en in nauw overleg met de cliënt. - Je brengt alle levensdomeinen van de cliënt aan bod. - Je stelt de herstelvisie en eigen regie van de cliënt op de voorgrond. - Je hebt kennis van het GGZ aanbod en kan de cliënt hierover informeren. - Je bevordert mee deskundigheid inzake geestelijke gezondheid bij de verschillende zorgaanbieders en over de zorglijnen heen d.m.v. coaching en aanwezigheid op overlegmomenten.
m.b.t. het team - Je bent voor het team de spilfiguur in het verstrekken van de zorg aan de toegewezen cliënten. - Je maakt begeleidingsplannen met de cliënt en bespreekt deze in het team. - Je deelt je beroepservaring en -kennis met de andere teamleden en bevordert zo mee de deskundigheid bij je collega’s. - Je toont respect en interesse voor diversiteit van personen en ideeën binnen je team en voert teamwork hoog in het vaandel.
Profiel
- Je beschikt over een bachelor diploma menswetenschappen. - Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in de GGZ. - Je bent bereid tot bijscholing. - Je bent vertrouwd met herstel ondersteunende zorg. - Kennis van de FACT en SRH methodiek is een meerwaarde. - Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van artikel 107 en denkt mee na over de vermaatschappelijking van zorg. - Je bent bereid om outreachend en aanklampend te werken. - Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden. - Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig. - Je kan denken vanuit de context van de cliënt en zijn netwerk en je kan dit in vraag stellen. - Je bent een teamspeler (staat open voor verschillende ideeën en meningen binnen je team) en je ondersteunt je collega’s in moeilijke situaties. - Je bent bereid tot zelfreflectie. - Je beschikt over een eigen wagen.
Ons aanbod - Een inhoudelijke uitdagende functie midden in een boeiende evolutie in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. - Een contract van onbepaalde duur - Een salaris conform de wettelijke barema’s. - Een vergoeding dienstverplaatsing conform de wettelijke tarieven.
Solliciteer voor
15-7-21
Contactpersoon
Roel Storms / Ericia De Meyer
Telefoon
0478265569 / 0471734203
Email
upcd.vacature@emmaus.be
07/06/2021

9/09/2021 Gratis infosessie - Zorg voor kwetsbare huurders

In de huidige zorg zijn soms nog te veel drempels en regels. Kwetsbare huurders krijgen daardoor niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Dat zet druk op de woon- en leefsituatie. De samenwerking tussen huisvestingsmaatschappijen en geestelijke gezondheidszorg in het Antwerpse zet in op aanklampende zorg om overlast en uithuiszetting te voorkomen, én ook om het lijden van psychisch kwetsbare burgers te verminderen. Wat kunnen we hiervan leren? Biedt het proefproject Multiteam 2800 in de regio van Emergo een antwoord voor kwetsbare bewoners en kan het worden uitgebreid? Gastsprekers: • Ellen Berghmans, zorginhoudelijk coördinator SSeGA • Wim Phlix, diensthoofd sociale dienst Woonhaven Antwerpen • Kristina Verhoye, directrice Volkswoningen van Duffel • Roel Storms, coördinator Mobiel Team Emergo en Multiteam 2800 Waar? CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14, 2500 Lier Wanneer? Donderdag 9 september 2021 19.30 tot 21.30 uur Gratis, iedereen welkom! Inschrijving en meer info: link.similes.be/kwetsbarehuurders similes.emergo@gmail.com - 0484 91 62 52 We houden rekening met de eventueel nog geldende coronamaatregelen. Vooraf inschrijven is aanbevolen
04/05/2021

Eerstelijnspsychologische zorg terugbetaald voor elke burger

Kom je als professional geregeld in aanraking met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen met lichte tot matige psychologische problemen? Dan is het zeker interessant om op de hoogte te zijn van dit recente zorgaanbod binnen de geestelijke gezondheidzorg: de (gedeeltelijk) terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg. Sinds april 2020 kan jong én oud genieten van terugbetaling van een aantal sessies bij een geconventioneerde eerstelijnspsycholoog, mits een voorschrift van een arts. Toelichting over wat het precies is, de voorwaarden en het verloop is te vinden in volgend animatiefilmpje.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in provincie Antwerpen – http://www.oggpa.be/