In de kijker

Nieuwe brochure Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Nieuwe brochure Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

24/04/2018
Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenbegeleiders te Mechelen

Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenbegeleiders te Mechelen
9 en 16 oktober 2018

24/04/2018

Suïcidaliteit vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie mensen door zelfmoord en vinden er meer dan 30 zelfmoordpogingen plaats (Epidemiologisch rapport 2017, VLESP).

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners...Nieuws

8/02/2018

Volgende samenkomst Familiegroep Emergo-Similes op 29 maart 2018
19u30 tot 21u30

De familiewerkgroep van Emergo heeft als doel familie/naasten te betrekken in het netwerk Emergo en bij alle partners...

19/09/2017

Revalidatiecentrum Pastel ontvangt haar eerste bezoekers!

Op 15 september 2017 opende ons gloednieuwe revalidatiecentrum Pastel zijn deuren. De eerste bezoekers vonden er alvast ...Evenementen

26/04/2018

Save The Date 26/4/2018 : Impulsdag ' In de roes van mensen met een beperking'

Deze impulsdag richt zich tot iedereen die professioneel in contact komt met personen met een fysieke en/of...Schrijf je in op onze nieuwsbriefIn samenwerking met

overheid
Oggpa