Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

26/11/2021

VACATURE: Lokale coördinator psychologische zorg in de eerste lijn (80 % - 100 %)

Ben jij de netwerker die we zoeken? Werk je graag verbindend en weet je het hoofd koel te houden bij tegenstellende meningen? Ben jij op zoek naar een boeiende en uitdagende job, waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg ter bevordering van het welzijn en de geestelijke gezondheid? De netwerken GGZ en eerstelijnszones willen meer samenwerken om het psychologisch zorgaanbod dichter bij de burger te brengen. Dit in lijn met de RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’ die geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wil maken en dichter bij de leefomgeving van de burger wil brengen, in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. De implementatie van de conventie gebeurt via:
 • Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers… alsook scholen en bedrijven);
 • Het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau van de eerstelijnszone.
Om dit te realiseren, zijn de GGZ-netwerken Emergo en PANGG0-18 op zoek naar twee lokale coördinatoren. Zin in zorg? Je realiseert zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkings-en onderlinge relaties) als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) opdrachten:
 • Je draagt de filosofie van deze hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg uit;
 • Je stimuleert de multidisciplinaire samenwerking met de eerstelijnsactoren zodat er meer effectieve zorg komt die aangepast is aan de noden in de regio;
 • Je stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen actoren geestelijk gezondheid en welzijn;
 • Je ondersteunt de uitbouw en consolidatie van (bestaande) lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en connecteert maximaal met reeds bestaand zorgaanbod. Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige veranderingsprocessen.
 • Je ondersteunt dit aanbod via regelmatige vorming-, supervisie- en feedbackmomenten;
 • Je ontwerpt hiertoe een strategisch plan, koppelt hierover terug aan de stakeholders en voert het in nauw overleg met hen uit;
 • Je organiseert en faciliteert efficiënt en effectief overleg tussen stakeholders via relevante overlegstructuren;
 • Je hebt voortdurend aandacht voor een transparante communicatie naar alle betrokken actoren;
 • Je coördineert de operationele en administratieve organisatie van de psychologische functies;
 • Je werkt nauw samen met de netwerkcoördinatoren van Emergo en PANGG 0-18
Jouw profiel
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en hebt (een grote) affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg (en eerstelijnszorg);
 • Je bent gezond nieuwsgierig en een echte netwerker;
 • Je bent resultaatsgericht;
 • Je bent een bruggenbouwer en gaat op een respectvolle manier om met eventuele tegenstellingen en botsende meningen;
 • Je hebt ervaring op vlak van projectmanagement;
 • Creatief zijn en je ideeën zelfstandig uitwerken behoren tot je talenten, doch wel in afstemming met de verschillende actoren binnen het netwerk;
 • Vernieuwing en organisatorische uitdagingen schrikken je niet af;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer en bent bereid om je te verplaatsen binnen de grenzen van het netwerk.
Wat hebben we te bieden?
 • Een contract van onbepaalde duur;
 • Een marktconform loon met overname van de relevante werkervaring;
 • Vergoeding (woon-)werkverkeer;
 • Een gezonde balans tussen werk en privé, met ruimte voor zelforganisatie en autonomie;
 • Een boeiende en uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg.
 • PANGG 0-18 en Emergo gaan voluit voor gelijke kansen en beschouwen diversiteit als een meerwaarde. Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.
Is het bovenstaande iets van waarvan je denkt “Dit is een boeiende en uitdagende job! Dat is écht iets voor mij!”? Dan kijken wij uit naar jouw kandidatuur! Je kan je kandidaat stellen tot en met 14 december 2021. Vergeet zeker jouw motivatiebrief en cv niet mee te sturen naar sara.keymolen@pangg0-18.be en katleen.boschmans@netwerkemergo.be. Een eerste sollicitatieronde zal doorgaan op 17/12/21. De finale sollicitatieronde is gepland op 22/12/21 vanaf 12 uur. Wil je meer weten over de functie? Contacteer Sara Keymolen (netwerkcoördinator netwerk PANGG) telefonisch via 0485 75 81 01 of Katleen Boschmans (netwerkcoördinator netwerk Emergo) telefonisch via 0488 47 25 21   Zoek je nog meer informatie over: De conventie Het Netwerk Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in onze regio: PANGG 0-18 Het netwerk Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in onze regio: Emergo
24/11/2021

Netwerktafel

Binnen de 5 ELZ van de regio Emergo worden er de komende maanden netwerktafels GGZ (NWT) opgestart. Op deze NWT worden casussen besproken die bij de verschillende 1ste-lijnspartners als complex worden ervaren. Er wordt in de eerste plaats gedacht aan het cliënteel cfr. de netwerktafels te Mechelen. Dit is een reeds bestaande NWT waarbij cliënten worden besproken die sociaal huren/gehuurd hebben en waarbij ernstige moeilijkheden zijn op de verschillende levensdomeinen. Op deze NWT zijn verschillende diensten vertegenwoordigd. Er is een vaste afvaardiging vanuit het mobiel crisisteam Emergo (MTE) en het CAW. Daarnaast zijn er ook  afvaardigingen van het CGG, de sociale woonpartners en de sociale diensten van de steden/gemeenten. Het MTE organiseert deze NWT. Iedereen aan de tafel kan een casus inbrengen. Gemiddeld 1 keer per maand worden deze NWT georganiseerd. Casussen worden dan multidisciplinair besproken waarna er afspraken worden gemaakt. Indien nodig zal de MTE verantwoordelijke, eventueel samen met een betrokkene, een beperkt aantal keren langs gaan om een verdere inschatting te maken. Er zijn ook afspraken gemaakt met het mobiel crisisteam Emergo.  Wanneer er een psychiatrisch acute toestand aanwezig is wordt de hulp van het mobiel crisis team Emergo ingeroepen. De netwerktafel medewerkers gaan creatief aan de slag om zo goed mogelijk aansluiting te vinden. Vaak moet er aanklampend gewerkt worden. Aanmeldingen kunnen gebeuren via de verantwoordelijke netwerktafel per eerstelijnszone. Nog info nodig of vragen?  Neem dan contact op met Roel Storms 0478 26 55 69 of roel.storms@emmaus.be Verantwoordelijken NWT per ELZ: Marita Steegen       0485 19 64 53 ELZ  Mechelen/Sint Katelijne Waver Kjenta Van Gulck   0471 73 28 37 ELZ Klein Brabant Vaartland Jimmy Peeters       0471 73 28 71 ELZ Rupelaar Annick Dierckx       0471 73 31 11 ELZ Pallieterland Heidi Brockmans   0477 25 36 43  ELZ Bonstato
16/08/2021

Gespreksgroep voor nabestaanden: Heist-Op-Den-Berg

Voor wie? Deze gespreksgroep is voor mensen die een dierbare verloren door zelfdoding. Door contact en gesprek met elkaar kunnen nabestaanden erkenning vinden voor de complexe rouw waar ze soms mee te maken krijgen en/of de thema's waarmee ze worstelen. De gespreksgroep wordt begeleid door Carine De Koninck, ervaringsdeskundige en rouwconsulente. Waar? De groep wordt ondersteund door de gemeente Heist-op-den-Berg en gaat 1 keer in de maand door (op donderdagavond) in café Vélodroom in het CC Zwaneberg. Prijs De kostprijs bedraagt 10 euro per avond (drank inbegrepen). Contact Nabestaanden met interesse of vragen, kunnen contact opnemen met Carine op het nummer 0478 25 04 94 of via mail, nazelfdoding.lier@werkgroepverder.be.
03/08/2021

Een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België

Vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) wordt “een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België – vanaf 1 september” aangekondigd. Meer informatie hierover vind je terug via volgende link:
 
Voor een formeel proces m.b.t. implementatie van het zorgaanbod zijn we wachtende op formele communicatie vanuit FOD-Volksgezondheid. Doelstelling is om vanaf september in samenwerking met de partners van Netwerk Emergo en stakeholders te starten met strategische opbouw van het project.
Via deze pagina zullen we de actuele stand van zaken blijven communiceren.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in provincie Antwerpen – http://www.oggpa.be/