Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

16/08/2021

Gespreksgroep voor nabestaanden: Heist-Op-Den-Berg

Voor wie? Deze gespreksgroep is voor mensen die een dierbare verloren door zelfdoding. Door contact en gesprek met elkaar kunnen nabestaanden erkenning vinden voor de complexe rouw waar ze soms mee te maken krijgen en/of de thema's waarmee ze worstelen. De gespreksgroep wordt begeleid door Carine De Koninck, ervaringsdeskundige en rouwconsulente. Waar? De groep wordt ondersteund door de gemeente Heist-op-den-Berg en gaat 1 keer in de maand door (op donderdagavond) in café Vélodroom in het CC Zwaneberg. Prijs De kostprijs bedraagt 10 euro per avond (drank inbegrepen). Contact Nabestaanden met interesse of vragen, kunnen contact opnemen met Carine op het nummer 0478 25 04 94 of via mail, nazelfdoding.lier@werkgroepverder.be.
03/08/2021

Een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België

Vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) wordt “een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België – vanaf 1 september” aangekondigd. Meer informatie hierover vind je terug via volgende link:
 
Voor een formeel proces m.b.t. implementatie van het zorgaanbod zijn we wachtende op formele communicatie vanuit FOD-Volksgezondheid. Doelstelling is om vanaf september in samenwerking met de partners van Netwerk Emergo en stakeholders te starten met strategische opbouw van het project.
Via deze pagina zullen we de actuele stand van zaken blijven communiceren.
30/06/2021

VACATURE: Thuisbegeleider (80% - 100%) in het bezit van een diploma verpleegkunde of bachelor in de humane wetenschappen met relevante klinische ervaring

Info afdeling
Het Mobiel Crisisteam werkt ambulant en intensief, door kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat aan te bieden in de thuisomgeving van de cliënt, voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is, het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Outreachend werk wordt verzekerd tussen 8u en 20u. Continuïteit van zorg wordt beoogd 7 dagen op 7. Naar aanleiding van uitbreiding van de mobiele teams ten voordele van de ambulante zorg aan ouderen en zorgmijders zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse in en ervaring met het werken met deze doelgroep is een troef.
Omschrijving
Je opdracht - Je begeleidt cliënten met een acute psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving door middel van huisbezoeken - Je werkt in een multidisciplinair team, participeert aan teamvergaderingen waarbij je observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.
Profiel
Je bent cliëntgericht - Je bent cliënt- en herstelgericht: je ziet de patiënt als spilfiguur in zijn behandeling en je bent actief in het bevorderen van zijn autonomie. Je gaat samen met de cliënt op zoek naar de beste oplossing voor het probleem en het versterken van zijn mogelijkheden. - Je hebt een systemische/contextuele kijk en beschouwt het reeds aanwezige netwerk als een belangrijke partner. - Je werkt samen met de cliënt een crisisplan uit en maakt een zorgdossier op. Je volgt de cliënt individueel op aan de hand van gepersonaliseerde doelstellingen en werkpunten. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt. - Je brengt alle levensdomeinen van de cliënt aan bod. - Je hebt kennis van het GGZ-aanbod en kan de cliënt hierover informeren.
Je bent teamgericht - Je bent een teamspeler en je ondersteunt je collega’s in moeilijke situaties. - Je communiceert op een professionele manier (duidelijk, gestructureerd, bereid tot het geven en ontvangen van feedback). - Je bent assertief en draagt constructief bij aan een goed samenwerkingsklimaat. - Je bent voor het team de spilfiguur in het verstrekken van de zorg aan de toegewezen cliënten. - Je deelt je beroepservaring en –kennis met de andere teamleden en bevordert zo mee de deskundigheid bij je collega’s. Je bent organisatie-/netwerkgericht - Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van artikel 107 en draagt actief bij aan de uitbouw van de vermaatschappelijking van de zorg. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met het professioneel en niet professioneel netwerk van de cliënt. Wanneer er nog geen netwerk is bouw je dit samen met de cliënt uit. Vereiste vaardigheden - Je hebt kennis van psychopathologie, je kan snel een crisissituatie inschatten en je interventies daarop afstemmen. - Je hebt kennis van methodieken en gespreksvoering voor het hanteren van crisissituaties en interventies. - Je bent vertrouwd met crisisinterventieplannen, kan goed onderhandelen en adequaat handelen in crisissituaties. - Je bezit probleemoplossend vermogen, je kan conflicten hanteren en prioriteiten stellen in stressvolle situaties. - Je verslaggeving voldoet aan inhoudelijke en vormelijke vereisten, je kan relevante digitale tools hanteren. - Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden. - Je beschikt over een eigen wagen (vergoeding dienstverplaatsingen conform wettelijke tarieven). Vereiste attitude - Je staat voor een beroepsethiek gebaseerd op de deontologische code van je discipline. - Je kan denken en handelen vanuit de context van de cliënt en zijn netwerk en je kan dit in vraag stellen. - Je bent bereid om outreachend en aanklampend te werken. - Je toont respect en interesse voor diversiteit van personen en ideeën binnen je team en voert teamwork hoog in het vaandel. - Je bent hartelijk, betrokken en positief ingesteld. - Je bent integer, betrouwbaar en tactvol. - Je werkt accuraat en gedisciplineerd. - Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen functioneren bespreekbaar. - Je bent stressbestendig en straalt rust uit bij verhoogde werkdruk. - Je bent flexibel in denken en handelen en kan je gemakkelijk aanpassen in snel wisselende situaties. - Je kan zelfstandig werken. - Je bent bereid tot bijscholing, intervisie, supervisie. - Je bent bereid te werken op weekdagen tussen 8u en 20u, met Duffel als uitvalsbasis.
Ons aanbod - Een contract van onbepaalde duur (80% - 100%) - Een inhoudelijk uitdagende functie in een boeiend evoluerende sector - Een stimulerende werkomgeving waar “zin in zorg” troef is - Inspraak in het dienstrooster
Solliciteer voor
15-7-21
Contactpersoon
Dirk Stroobants
Telefoon
0475 94 21 50
Email
upcd.vacature@emmaus.be
30/06/2021

VACATURE: Het Mobiel Crisisteam EMERGO zoekt een Licentiaat / master in de (klinische) psychologie voltijds/deeltijds (minimum 75%)

Info afdeling
Het Mobiel Crisisteam werkt ambulant en intensief, door kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat aan te bieden in de thuisomgeving van de cliënt, voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is, het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Outreachend werk wordt verzekerd tussen 8u en 20u. Continuïteit van zorg wordt beoogd 7 dagen op 7. Naar aanleiding van uitbreiding van de mobiele teams ten voordele van de ambulante zorg aan ouderen en zorgmijders zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse in en ervaring met het werken met deze doelgroep is een troef.
Omschrijving
Je opdracht - Je begeleidt cliënten met een acuut psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving door middel van huisbezoeken en netwerkoverleg. - Je werkt in een multidisciplinair team, participeert aan teamvergaderingen waarbij je observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt. - Je ondersteunt medewerkers in het tot stand brengen van diagnostische hypotheses, in het formuleren van therapeutische doelstellingen en het kiezen van therapeutische interventies. - Je zorgt voor het opvolgen van wetenschappelijke evoluties en de vertaling ervan naar de praktijk.
Profiel
Je bent cliëntgericht - Je bent patiënt- en herstelgericht: je ziet de patiënt als spilfiguur in zijn behandeling en je bent actief in het bevorderen van zijn autonomie. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar de beste oplossing voor het probleem en het versterken van zijn mogelijkheden. - Je hebt een systemische/contextuele kijk en beschouwt het reeds aanwezige netwerk als een belangrijke partner.- Je werkt samen met de cliënt een crisisplan uit en maakt een zorgdossier op. Je volgt de cliënt individueel op aan de hand van gepersonaliseerde doelstellingen en werkpunten. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt. - Je brengt alle levensdomeinen van de cliënt aan bod. - Je hebt kennis van het GGZ-aanbod en kan de cliënt hierover informeren.
Je bent teamgericht - Je bent een teamspeler en je ondersteunt je collega’s in moeilijke situaties. - Je communiceert op een professionele manier (duidelijk, gestructureerd, bereid tot het geven en ontvangen van feedback). - Je bent assertief en draagt constructief bij aan een goed samenwerkingsklimaat. - Je bent voor het team de spilfiguur in het verstrekken van de zorg aan de toegewezen cliënten. - Je deelt je beroepservaring en –kennis met de andere teamleden en bevordert zo mee de deskundigheid bij je collega’sJe bent organisatie-/netwerkgericht - Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van artikel 107 en draagt actief bij aan de uitbouw van de vermaatschappelijking van de zorg. - Je bouwt een vertrouwensrelatie op met het professioneel en niet professioneel netwerk van de cliënt. Wanneer er nog geen netwerk is bouw je dit samen met de cliënt uit.
Vereiste vaardigheden - Je hebt kennis van psychopathologie, je kan snel een crisissituatie inschatten en je interventies daarop afstemmen. - Je hebt kennis van methodieken en gespreksvoering voor het hanteren van crisissituaties en interventies. - Je kan een toepasbaar en relevant instrumentarium uitbouwen voor risicotaxatie en testdiagnostiek. - Je kan op indicatie een psychodiagnostische test afnemen en hiervan verslag maken voor eventuele partners. - Je bent in staat om actuele relevante wetenschappelijke literatuur aan te reiken aan collega’s en hen te ondersteunen in de vertaling en toepassing ervan in de praktijk. - Je bent vertrouwd met crisisinterventieplannen, kan goed onderhandelen en adequaat handelen in crisissituaties. - Je bezit probleemoplossend vermogen, je kan conflicten hanteren en prioriteiten stellen in stressvolle situaties. - Je bent vertrouwd met de FACT-methodiek (of bereid je hier op korte termijn in te verdiepen). - Je verslaggeving voldoet aan inhoudelijke en vormelijke vereisten, je kan relevante digitale tools hanteren. - Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden. - Je beschikt over een eigen wagen (vergoeding dienstverplaatsingen conform wettelijke tarieven).Vereiste attitude - Je staat voor een beroepsethiek gebaseerd op de deontologische code van je discipline. - Je kan denken en handelen vanuit de context van de cliënt en zijn netwerk en je kan dit in vraag stellen. - Je bent bereid om outreachend en aanklampend te werken. - Je toont respect en interesse voor diversiteit van personen en ideeën binnen je team en voert teamwork hoog in het vaandel. - Je bent hartelijk, betrokken en positief ingesteld. - Je bent integer, betrouwbaar en tactvol. - Je werkt accuraat en gedisciplineerd. - Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen functioneren bespreekbaar. - Je bent stressbestendig en straalt rust uit bij verhoogde werkdruk. - Je bent flexibel in denken en handelen en kan je gemakkelijk aanpassen in snel wisselende situaties. - Je kan zelfstandig werken. - Je bent bereid tot bijscholing, intervisie, supervisie. - Je bent bereid te werken op weekdagen tussen 8u en 20u, met Duffel als uitvalsbasis.
Aanbod
Meer weten? Neem contact met Dirk Stroobants, coördinator, op 0475 94 21 50.
Solliciteer voor 15-7-21
Contactpersoon
Dirk Stroobants
Telefoon
0475 94 21 50
Email
upcd.vacature@emmaus.be

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in provincie Antwerpen – http://www.oggpa.be/