Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

05/04/2024

Nieuwe website mee-leven.be voor en door naasten van een suïcidaal gezinslid

De website mee-leven.be is er ter ondersteuning van naasten (vanaf 16 jaar) van een gezinslid dat aan zelfdoding denkt. mee-leven.be kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en is onderdeel van de portaalsite Zelfmoord 1813. De website heeft als doel om de naasten van een suïcidaal gezinslid erkenning te bieden voor hun ervaringen en noden én hen te ondersteunen in het zoeken van hulp. De website bestaat uit getuigenissen en een toolbox. Daarnaast is er ook een uitgebreid luik voor hulpverleners. Kom je met de doelgroep in contact en wil je graag visitekaartjes om te overhandigen aan de doelgroep en/of een affiche om op te hangen in een publieke ruimte / wachtkamer? Neem contact op via communicatie@netwerkemergo.be.  
05/04/2024

Café Mentaal Welzijn in Lier op 17 mei 2024

Op 17 mei 2024 kan je opnieuw terecht in het Café Mentaal Welzijn in Lier. Met dit initiatief willen de Eerstelijnszone Pallieterland, de Stad Lier en Similes Emergo burgers en hulpverleners uit de regio Lier samenbrengen voor een warme ontmoeting, waarbij verbindend luisteren en spreken centraal staat. Heidi Adriaensen zal er ook toelichting geven bij de conventie psychologische zorg in de eerste lijn.
22/03/2024

Intervisie rond diversiteitssensitief werken: gender op 29 april 2024

Op 29 april 2024 organiseert Netwerk Emergo vanuit de conventie psychologische zorg in de eerste lijn een intervisie 'Diversiteitssensitief werken: begeleiding bij vragen over genderidentiteit'. We stellen de intervisie ook graag open naar andere hulpverleners in de provincie Antwerpen die interesse hebben in dit thema. Meer informatie en de link om in te schrijven vind je hier.
19/03/2024

Beluister onze gloednieuwe podcast over herstel

Tijdens de Open Geestdagen in 2023 ging Mieke Witkamp in gesprek met bezoekers, ervaringsdeskundigen, familie en hulpverleners over belangrijke thema's van herstel. Hoe kijken ze naar herstel en hoe houden ze de herstelgerichte benadering zoveel mogelijk vast? Ze lichten dit toe met aandacht voor de eigenheid en klemtonen van hun werking en vanuit een inspirerende en hoopvolle blik. De podcast wil op die manier bijdragen aan een positieve beeldvorming over herstel in de maatschappij én wil een bron van hoop zijn voor zij die momenteel in een herstelproces zitten, evenals voor hun familie en naasten, en hun toegewijde hulpverleners.
19/03/2024

Vorming rond intersectorale zorg voor jongeren in transitieleeftijd met een dubbeldiagnose op 30 mei 2024

Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met vastgelopen situaties in de zorg voor jongeren met een complexe problematiek in transitieleeftijd. Jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme en een bijkomende psychische kwetsbaarheid die vaak niet passen binnen een bepaald plekje. Die veel creativiteit en kansen, maar ook enige bescherming vragen. Consulentenwerking Onada en Zorggroep Multiversum organiseren een vorming voor professionele hulpverleners uit verschillende sectoren die interesse hebben in deze doelgroep.
15/03/2024

Familie Impact en contactgegevens Familie Impactwerker Emergo

Een groeiend aantal zorgverstrekkers wil inzetten op de participatie van familie. Maar dit vraagt een grote cultuuromslag. Het is al niet evident om tegemoet te komen aan de noden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, denk maar aan de wachtlijsten. En er is een belangrijk wettelijk kader rond patiëntenrechten en beroepsgeheim. Hoe rijmt dit alles met de noden en behoeften van familie?
Similes zet via het project Familie Impact in op de samenwerking tussen families en zorgverstrekkers om de cultuuromslag richting een familie betrokken geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.
Zowel mensen met familie-ervaring als professionals kunnen terecht bij Johan Vijgen, de Familie Impactwerker in ons netwerk:  johan.vijgen@similes.be - 016 794 922  
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met