In de kijker

Presentiewerking

Presentiewerking
in verenigingen waar armen het woord nemen

28/03/2019

Door de vermaatschappelijking van de zorg, vinden meer en meer mensen met een ‘psychische kwetsbaarheid ‘hun weg naar de ontmoetingsmomenten in armoedeorganisaties.  

Daarnaast is het leven in armoede gekenmerkt door een opeenstapeling van stressfactoren,...

terugblik intersectoraal leerplatform onada

terugblik intersectoraal leerplatform onada

14/03/2019

Op 28/2 ging het intersectoraal leerplatform door, georganiseerd door Onada en de provinciale werking rond dubbeldiagnose mentale beperking. De focus van de dag lag op het ambulant mobiel outreachend werken. Er waren een 140 tal aanwezigen. De powerpoints vindt u hier...Evenementen

Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders

Suïcidaliteit vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie...

Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik voor partners binnen het Emergo Netwerk.

TIM overleg of het overleg Transdisciplinaire Intervisie Middelengebruik is een intervisie voor partners uit het Emergo ...

Postacademische vorming "Samenwerken bij de ondersteuning van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag"

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met...Schrijf je in op onze nieuwsbriefIn samenwerking met

overheid
Oggpa