Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

11/10/2022

Start proeftuin geestelijke gezondheidszorg in Kruiskenslei in Boom

Straatracen, dealen, een hoop zwerfvuil: de samenlevingsproblemen in de wijk Kruiskenslei in Boom waren in het eerste helft van dit jaar danig geëscaleerd. Het lokaal bestuur heeft daarom samen met de politiezone Rupel en Goed Wonen Rupelstreek een actieplan uitgewerkt. Netwerk Emergo, het samenwerkingsverband voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen, wil ook een bijdrage leveren. Emergo stelt een halftijdse kwartiermaker ter beschikking. Haar naam? Wendy Van Thielen.  Met de aanstelling van Wendy Van Thielen trachten we in deze sociale woonwijk warme en veilige plekken te creëren voor de psychisch kwetsbare medemens. Het kadert in het idee van de vermaatschappelijking van de zorg. Psycholoog Peter Dierinck is kwartiermaker in Vlaanderen en gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden en methodieken om die samenwerkingsverbanden op te zetten. Hij motiveert mensen om zo de maatschappij klaar te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De proeftuin in Boom, om de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te verlagen, is een samenwerking tussen Stad Boom, CAW, CGG, Free-clinic en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel met dank aan Psyche vzw en Emergo.   Meer informatie over kwartiermaker in Boom: www.netwerkemergo.be Meer informatie over de functie van een kwartiermaker: https://www.tegek.be/herstel/kwartier-maken
03/10/2022

CALL TO ACTION: buurt- en vindplaatsgerichte psychologische zorg

De netwerken Geestelijke Gezondheid Pangg0-18 en Emergo richten voor het arrondissement Mechelen + RupeLaar een CALL TO ACTION aan zelfstandig klinisch psychologen en orthopedagogen en organisaties om in te stappen in de RIZIV conventie Psychologische Zorg in de eerste lijn en voorzien een infosessie met praktische uitleg en instapmogelijkheden op donderdag 20 oktober van 16u tot 18u in CAW Mechelen . De aandacht voor psychologisch welzijn is de afgelopen tijd toegenomen. 1 op 3 mensen ervaart op jaarlijkse basis psychische moeilijkheden. Toch is de weg naar steun en zorg niet evident. Wachtlijsten en een ondoorzichtig landschap van steunactoren zorgt voor uitstel van hulp. Kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen worstelen te lang alleen. Dat weegt op hen, maar ook op onze zorgzame samenleving. Met het project Psychologische zorg in de eerste lijn voorziet de Federale Overheid in betaalbare en toegankelijke zorg voor een brede populatie van burgers met lichte tot milde psychische klachten én specifieke zorg op maat bij matig ernstige problemen. Het project is onderdeel van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar meer gemeenschapsgerichte zorg. Dat betekent zorg in de nabijheid van de leefomgeving van kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen.  Geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen engageren zich om samen te werken met sleutelfiguren in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen en aanwezige hulp- en zorgverleners om efficiënt noden te detecteren en psychologische zorg te verbinden aan specifieke vindplaatsen en hun burgers. Organisaties, projecten, lokale buurtsamenwerkingen en dienstencentra in de 5 eerstelijnszones Mechelen-Katelijne, Pallieterland, Bonstato, Klein-Brabant Vaartland en RupeLaar reiken uit naar ons en jou om de brug te slaan tussen psychologische zorg en  jeugdwelzijn, sociaal-maatschappelijk welzijn en buurtwelzijn. Ben je als zelfstandig klinisch psycholoog of orthopedagoog of organisatie voor kinderen, jongeren of volwassenen werkzaam in één van deze eerstelijnszones, geprikkeld door de kans om bij te dragen aan betaalbare, gemeenschapsgerichte zorg vanuit jouw zelfstandigheid en benieuwd naar de verschillende bruggen met projecten en werkplekken? Heb je zelf een samenwerking lopen met een partner en wil je bekijken of je die kan versterken vanuit de RIZIV-conventie? Wil je als organisatie iemand binnen dit kader aanwerven? Schrijf je hier in op onze infosessie ‘Buurt- & vindplaatsgerichte zorg’ en zorg dat je er bij bent! Datum & tijd: donderdag 20 oktober 2022, 16u – 18u Locatie: CAW Mechelen – Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen Zaal: Congresruimte Organisatoren: Ludmilla Moons (Pangg0-18: 0493 40 64 93) en Bart Jansen (Emergo: 0470 70 33 37), lokale coördinatoren psychologische zorg in de eerste lijn, arrondissement Mechelen + RupeLaar.
22/09/2022

Nieuwsbericht Emergo: persbericht bezoek delegatie Oekraïne/WHO

Emergo-netwerk voorbeeld voor hervorming geestelijke gezondheidszorg in Oekraïne Op 12 september bracht een afvaardiging van de Oekraïense regering en de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) een bezoek aan Emergo, het samenwerkingsverband voor geestelijke gezondheidszorg in het arrondissement Mechelen-Lier-Boom. Het netwerk geldt als voorbeeld voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Oekraïne. Centraal stond het delen van ervaringen over hoe wij in onze regio, door middel van samenwerking tussen organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en partners uit zorg en welzijn, zorgnetwerken en zorgcircuits creëren voor volwassenen met psychische noden. Deze aanpak zorgt voor een betere toegang tot professionele hulp en laat een patiënt minder aan z’n lot over. Hoe kan je als land of regio je gezondheidszorg zo organiseren zodat iedere burger vlot toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve psychosociale en psychiatrische hulp kan krijgen? Het is een vraag die de Oekraïense regering wakker houdt. In het kielzog van de oorlog en de dramatische gevolgen willen zij hun zorglandschap hervormen, in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg. Zo’n 10 jaar geleden formuleerde ons land een antwoord op deze vraag door de oprichting van de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Waar voorheen de verschillende actoren binnen welzijn en geestelijke gezondheidszorg los van elkaar werkten werd er vanaf dan veel meer samengewerkt. Het einde van het ‘lokettensyndroom’: een patiënt meldde zich ergens aan en kon daar ofwel geholpen worden ofwel niet. Indien niet, dan begon de zoektocht van vooraf aan. Deze hervorming geeft nu meer volwassenen met psychische noden toegang tot professionele hulp en laat een patiënt veel minder aan zijn of haar lot over. Een netwerk geestelijke gezondheidszorg verbindt partners doorheen verschillende domeinen gaande van preventie en eerstelijnspsychologische zorg tot psychiatrische begeleiding aan huis door mobiele teams, arbeid, vrije tijd en residentiële zorg binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Deze zorg is aaneengeschakeld en kan makkelijk op- en afgeschaald worden, naarmate de noden. Emergo is het samenwerkingsverband voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen-Lier-Boom, behelst meer dan 451.000 inwoners en is opgedeeld in 5 eerstelijnszones. Emergo, wereldwijde good practice De goede werking van het Emergo-netwerk blijft niet onopgemerkt, ook niet in het buitenland. In het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel werden afgelopen dinsdag vertegenwoordigers van de Belgische FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Oekraïense regering ontvangen, waaronder vertegenwoordigers van de Oekraïense First Lady, het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken en het hoofd van de Nationale Gezondheidsdienst. Centraal in het bezoek aan het samenwerkingsverband stond het delen van ervaringen over de werking van het netwerk. Aan de gesprekken namen onder meer huisartsen, psychiaters, medewerkers van de mobiele teams, welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties, ervaringsdeskundigen en patiënten, psychologen en orthopedagogen, maatschappelijk assistenten en woonbegeleiders deel. “De focus lag op methodieken om goed samen te werken, zoals netwerktafels voor ingewikkelde casussen waar meerdere hulpverleners op vastlopen. Welke belangrijke rol is weggelegd voor huisartsen en eerstelijns psychologische zorg? Hoe werken met mobiele teams die psychiatrische zorg aan huis bieden en welk aanbod voorzie je binnen een algemeen ziekenhuis, dan wel binnen een psychiatrisch ziekenhuis? Het zijn vragen waar ook wij nog voortdurend rond werken. We waarderen de belangstelling vanuit de WHO en de Oekraïense regering. Als netwerk voor geestelijke gezondheidszorg beseffen we als geen ander welke impact de oorlog in Oekraïne op een mensenleven heeft. Onze hervorming heeft een aantal jaar in beslag genomen. Oekraïne heeft die tijd niet. Door onze kennis en ervaring te delen hopen we op onze eigen manier bij te dragen aan de versnelde versterking van het model van de Oekraïense geestelijke gezondheidszorg.”, vertelt Dirk Broos, voorzitter Netwerk Emergo en algemeen directeur UPC Duffel Ook verschenen in: ·        Het Nieuwsblad  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220914_95006220 ·        Infuus https://infuus.be/2022/09/15/oekraiense-viceminister-upc/ ·        Het Laatste Nieuws https://www.hln.be/duffel/afvaardiging-van-de-oekraiense-regering-komt-kennis-opdoen-in-duffels-psychiatrisch-centrum-willen-hun-geestelijke-gezondheidszorg-hervormen~a6eebc00/ ·        Medi-sfeer https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/oekraiense-viceminister-van-gezondheid-bezoekt-psychiatrisch-centrum-duffel.html ·        Gazet van Antwerpen https://www.gva.be/cnt/dmf20220914_95006220)20220914 - pb - bezoek WHO-Oekraïne aan Netwerk Emergo
21/09/2022

Persbericht: Oekraïense viceminister van Gezondheid en delegatie WHO bezoeken UPC Duffel: “We delen onze ervaringen met hervorming geestelijke gezondheidszorg”

  Oekraïense viceminister van Gezondheid en delegatie WHO bezoeken UPC Duffel: “We delen onze ervaringen met hervorming geestelijke gezondheidszorg” Duffel, Mechelen, Lier - Een afvaardiging van de Oekraïense regering en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht dinsdag in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) Duffel een bezoek aan Emergo, het samenwerkingsverband voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen-Lier-Boom. “Wij beseffen als geen ander welke impact de oorlog in Oekraïne op een mensenleven heeft”, zegt voorzitter Dirk Broos. Chris Van Rompaey Vandaag om 06:00   De impact van de oorlog in Oekraïne op de geestelijke gezondheid van de bevolking is niet te onderschatten. Om sneller de nodige zorg te kunnen bieden, kwamen dinsdag vertegenwoordigers van de Belgische FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Oekraïense regering in het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel inspiratie opdoen bij het Netwerk Emergo. Maar wat maakt het Netwerk Emergo zo inspirerend? Zo’n tien jaar geleden formuleerde ons land een antwoord op de vraag: Hoe kun je als land of regio je gezondheidszorg zo organiseren dat iedere burger vlot toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve psychosociale en psychiatrische hulp kan krijgen? Het richtte hiertoe de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg op. Waar voorheen de verschillende actoren binnen welzijn en geestelijke gezondheidszorg los van elkaar werkten, wordt er vanaf dan veel meer samengewerkt.