Netwerk Emergo  / Herstel

FAMILIE-ervaringsdeskundigheid

De familiewerking wil mee vorm geven aan de familie-/naastenbetrokkenheid in het netwerk Emergo en binnen de verschillende partners van het netwerk en nadenken over de rol die familie/naasten kunnen opnemen in het herstelproces.

Herstel en Kwartiermaken

Kwartiermaken is werken aan het bevorderen van een samenleving waarin (meer) mogelijkheden ontstaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, los van stigma en denken in termen van beperkingen. De kwartiermaker onderzoekt hoe zijn cliënt (weer) aan de samenleving kan deelnemen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan.

Herstelacademie

Herstelacademie Emergo biedt een vormingsaanbod voor mensen die in groep willen werken aan hun psychisch herstel. Onder psychisch herstel verstaan we: terug ‘goesting’ krijgen in het leven. Niet langer vastlopen op symptomen en beperkingen eigen aan een diagnose, maar inzetten op de krachten om er op een kwaliteitsvolle manier mee om te gaan in het leven.
Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.