Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Nieuws

07/06/2022

CGG De Pont zoekt een directeur (m/v)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid De Pont vzw, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt preventie, diagnose, begeleiding, behandeling en nazorg voor kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale en psychiatrische problemen. Dit vanuit de vestigingen in Mechelen, Boom en Lier.   vacature directeur
13/05/2022

PERSBERICHT: Startschot regionaal aanbod toegankelijke en betaalbare psychologische zorg

Startschot regionaal aanbod toegankelijke en betaalbare psychologische zorg (Van Bornem tot Heist-op-den-Berg en van Ranst tot Mechelen)

Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft. Dat is de ambitie van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het plan krijgt nu ook in de praktijk vorm. Binnen onze Emergo-regio, van Bornem tot Heist-op-den-Berg en van Ranst tot Mechelen, staan al meer dan 65 psychologen en orthopedagogen klaar om hieraan mee te werken. Alleen al in 2022 wordt hiervoor binnen onze regio meer dan 4,7 miljoen euro voorzien. Vaak moet je nu heel wat ondernemen voor je kwalitatieve, juiste en betaalbare psychologische hulp kunt krijgen. Zeker kwetsbare doelgroepen botsen veelal op extra drempels. Terwijl het tijdig onderkennen van psychische klachten en een passend antwoord hierop bieden van cruciaal belang is.


Versterking aanbod psychologische zorg op maat


Binnen onze regio versterken we daarom geleidelijk aan het aanbod van psychologische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarvoor zetten we een systeem op waarbij klinisch psychologen en orthopedagogen instappen in een pakket, zoals buurtgerichte zorg, multidisciplinaire praktijken of specifieke projecten zoals hulp voor mindermobiele mensen, jonge gezinnen, hervalpreventie of kwetsbare gezinnen. Dit aanbod is gecreëerd op basis van
effectieve zorgvragen in onze regio. Al meer dan 65 psychologen en orthopedagogen zijn bereid gevonden hieraan mee te werken. Het gaat om eerstelijnszorg, ofwel kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Daarnaast zet men ook in op meer gespecialiseerde psychologische zorg voor mensen met matige psychische problemen.
Dirk Broos, co-voorzitter Emergo-netwerk: “Als we te lang blijven hoesten gaan we naar de huisarts. Wel, als het hoofd te lang vol blijft, willen we dat de stap naar psychologische zorg zo klein mogelijk wordt en betaalbaar is. Dankzij de vele psychologen en orthopedagogen die hun schouders onder dit aanbod willen zetten kunnen we nu echt van start en blijft dit geen papieren ambitie. We zijn hen ontzettend dankbaar dat zij kwetsbare doelgroepen willen vooruit helpen.
Tegelijk zijn we nog steeds op zoek naar zorgverleners die zorg dicht in hun buurt willen aanbieden, in dienstencentra, in een woonzorgcentrum, school, … of naar zorgverleners die behandeling willen geven bij mensen in hun thuissituatie, omwille van mindere mobiliteit of andere redenen.”.


Enkele drempels weggenomen


De noodzaak aan een verwijsschrift van je huisarts valt weg, waardoor psychologen rechtstreeks toegankelijk zijn. Een voorschrift is ook niet langer noodzakelijk om terugbetaling vanuit het RIZIV te krijgen, waardoor je voor 11 euro per sessie – of het sociaal tarief van 4 euro – naar de psycholoog kan. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voorziet voor onze regio hiervoor in 2022 alleen al zo’n 4,7 miljoen euro.


De lijst met meewerkende psychologen kan je raadplegen op de website van Emergo en PANGG0-18, op de website van het RIZIV of via je eigen huisarts.
https://www.netwerkemergo.be/lijst-eerstelijnspsychologen/
https://pangg0-18.be/lijst-eerstelijnspsychologen/

01/04/2022

Wij zoeken zorgverstrekkers!

De uitrol van de RIZIV-conventie eerstelijnspsychologische zorg is in volle ontwikkeling. Het RIZIV en de netwerken geestelijke gezondheidszorg wensen het psychisch zorgaanbod te versterken, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. We maken psychologische zorg laagdrempelig op buurt- en wijkniveau, met sterke aandacht voor multidisciplinaire samenwerking. Wenst u zich kandidaat te stellen vanuit zelfstandige activiteit en vanuit een organisatie in loondienst? Vul dan hier uw portfolio in. U kan de inhoud van de zorgpakketten nalezen in bijgevoegde presentatie . Voor meer info over het kader en de modaliteiten kan u de online infosessie hier bekijken. Een eerste ronde van inschrijvingen werd reeds verwerkt en heel wat zorgverstrekkers zijn reeds aan de slag of gaan de komende dagen/weken aan de slag. U kan u evenwel nog steeds aanmelden. We zoeken voor de netwerken Emergo en Pangg0-18 nog vooral zorgverstrekkers die buurtgericht of outreachend aan de slag willen gaan binnen hun regio. Bent u een organisatie, centrum of dienst met interesse om een werkplaats te zijn voor een zelfstandige zorgverstrekker? Vul dan hier ons interesseformulier in en wij contacteren u.   Bij vragen, aarzel niet uw lokale coördinatoren te contacteren! Ludmilla Moons (Pangg 0-18): ludmilla.moons@pangg0-18.be ; 0493/406493 Bart Jansen (Emergo): bart.jansen@netwerkemergo.be ; 0470/703337    
07/12/2021

Similes Emergo: Presentie en Nabijheid

Welkomstwoord door Gabriella De Francesco, schepen Sociale zaken en welzijn stad Mechelen.
Moderator voor het panelgesprek: Peter Aertsen, preventiewerker CGG De Pont.
 
24/11/2021

Netwerktafel

Binnen de 5 ELZ van de regio Emergo worden er de komende maanden netwerktafels GGZ (NWT) opgestart. Op deze NWT worden casussen besproken die bij de verschillende 1ste-lijnspartners als complex worden ervaren. Er wordt in de eerste plaats gedacht aan het cliënteel cfr. de netwerktafels te Mechelen. Dit is een reeds bestaande NWT waarbij cliënten worden besproken die sociaal huren/gehuurd hebben en waarbij ernstige moeilijkheden zijn op de verschillende levensdomeinen. Op deze NWT zijn verschillende diensten vertegenwoordigd. Er is een vaste afvaardiging vanuit het mobiel team Emergo (MTE) en het CAW. Daarnaast zijn er ook  afvaardigingen van het CGG, de sociale woonpartners en de sociale diensten van de steden/gemeenten. Het MTE organiseert deze NWT. Iedereen aan de tafel kan een casus inbrengen. Gemiddeld 1 keer per maand worden deze NWT georganiseerd. Casussen worden dan multidisciplinair besproken waarna er afspraken worden gemaakt. Indien nodig zal de MTE verantwoordelijke, eventueel samen met een betrokkene, een beperkt aantal keren langs gaan om een verdere inschatting te maken. Er zijn ook afspraken gemaakt met het mobiel team Emergo.  Wanneer er een psychiatrisch acute toestand aanwezig is wordt de hulp van het mobiel team Emergo ingeroepen. De netwerktafel medewerkers gaan creatief aan de slag om zo goed mogelijk aansluiting te vinden. Vaak moet er aanklampend gewerkt worden. Aanmeldingen kunnen gebeuren via de verantwoordelijke netwerktafel per eerstelijnszone. Nog info nodig of vragen?  Neem dan contact op met Roel Storms 0478 26 55 69 of roel.storms@emmaus.be Verantwoordelijken NWT per ELZ: Marita Steegen       0485 19 64 53 ELZ  Mechelen/Sint Katelijne Waver Kjenta Van Gulck   0471 73 28 37 ELZ Klein Brabant Vaartland Jimmy Peeters       0471 73 28 71 ELZ Rupelaar Annick Dierckx       0471 73 31 11 ELZ Pallieterland Heidi Brockmans   0477 25 36 43  ELZ Bonstato

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in provincie Antwerpen – http://www.oggpa.be/